Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Elysium

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051160318677

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kou­kut­ta­va, kut­kut­ta­va ja kaik­kea mitä hyvän sci­fin tu­lee ol­la.

Kou­kut­ta­va, kut­kut­ta­va ja kaik­kea mitä hyvän sci­fin tu­lee ol­la. Elo­ku­va ekst­ra­po­loi tästä päivästä hie­nos­ti tu­le­vai­suu­teen ja luo ko­mean kah­tia jae­tun maaail­man, jos­sa eliit­ti elää täh­dissä ja mas­sa slum­meis­sa. Matt Da­mon on ri­vi­työn­te­kijä, jo­ka jou­tuu pon­nis­te­lee­maan ikiai­kai­sen fan­ta­sian­sa perään kai­kin omin ja lai­na­tuin voi­min.
Vai­kut­ta­van eri­lai­sen Dist­rict 9:n oh­jaa­ja/kä­si­kir­joit­ta­jan uu­sin on pa­ri as­tet­ta slii­pa­tum­pi ja vä­hemmän hu­pi­hen­ki­nen, mut­ta tie­teisjännä­rinä yhtä­lail­la tiuk­ka ta­paus. Hah­mot ovat pu­hut­te­le­van eh­dot­to­mia va­kau­muk­sis­saan ja ta­ri­na lievästä pe­rin­teik­kyy­destään huo­li­mat­ta oma­peräi­nen ja ete­ne­mis­ky­vyltään suo­ra­nai­nen luon­non­voi­ma. Kaik­ki kään­teet tun­tu­vat toi­mi­van us­kot­ta­vas­ti eikä me­no ka­rah­da sen enempää su­van­toi­hin kuin liial­li­seen mättöön. Kryp­tog­ra­fia ei me­ne ai­van ny­kyop­pien mu­kaan, mut­ta haus­kaa on eh­dot­to­mas­ti ko­ko ra­han edestä.
Ai­na funk­kik­sen rou­hea ja ka­tu-us­kot­ta­va Matt Da­mon, tässä kuu­den mi­nuu­tin mu­nan kans­sa kil­pai­le­va ko­vis Jo­die Fos­ter ja paa­tu­nee­na lii­ke­mie­henä va­kuut­ta­van epäin­hi­mil­li­nen Wil­liam Fich­te­ner te­kevät tässä mai­nio­ta jäl­keä. Edes eteläaf­rik­ka­lai­sit­tain eng­lan­tia mur­ta­va am­mat­ti­tap­pa­ja ei me­ne tässä lap­sel­li­sek­si, vaik­ka sii­hen suun­taan pal­jon mah­dol­li­suuk­sia oli­si­kin.
E­lo­ku­va ete­nee an­toi­ne­fu­gua­mai­sel­la het­kessä elä­mi­sen vim­mal­la ja vas­ta lop­pu uh­kaa mennä me­kaa­ni­sek­si ja tur­han pal­jon pai­niot­te­luk­si — sil­ti myös tap­pe­lut ja haa­voit­tu­mi­set on osat­tu tehdä ver­rat­tain oma­peräi­ses­ti ih­mis-ko­ne-link­kiä hyö­dyntäen. Odo­tuk­set oli­vat tämän elo­ku­van koh­dal­la kor­keal­la ja tämä lop­pu­tu­los lu­nas­ti ne kaik­ki, jo­ten pak­ko­han täl­le on an­taa vii­si täh­teä vaik­kei ko­ko­nai­suus ole­kaan täy­del­li­nen. Upea trip­pi.

Kuva & ääni

Elokuvan luoma rikas audiovisuaalinen maailma kantaisi paljon heikommankin tarinan. Mexico Cityn lähiöitä ja Vancourverin ökykartanoita kuvauspaikkoinaan hyödyntävä, mutta nämä futuristiseen sävyyn meikkaava elokuva on puhdasta aistinautintoa alusta loppuun asti. Viitseliäästi luotu visuaalinen ilme on vahva yhdistelmä orgaanista rönsyilevää elämää ja viimeisen päälle puunattua tekno-utopiaa. Ääniraita pistää oikeastaan vielä paremmaksi ja tarjoilee monikerroksisten tehosteiden ja energisen musiikkiraidan virittämän äänimaailman, joka hallittää vasta loputekstien myötä.

Ekstrat

Ekstroissa mielenkiintoinen monitahoinen making of -dokumentti (46 min.), pidennetty kohtaus (2 min.), elokuvan maailman suunnittelua avaava interaktiivinen mediagalleria ja koosteet tulevaisuuden teknologiakonsepteista (10 min.), erikoistehosteista (11 min.), näyttelijäsuorituksista (13 min.) ja avaaruuden yhteiskunnasta (12 min.). Kaksi viimeistä koostetta löytyy myös elokuva DVD-versiolta, mutta muutoin ekstrat on varattu Blu-raylle. (IJ)
23/12/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy