Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Old

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2021Kesto: 108 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
4K HDR 2.39
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018020313

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

M. Night Shya­ma­la­nin uu­sin aja­tus­leik­ki on kuin elo­ku­van Co­coon -­nuo­ruu­denläh­de kään­teis­ver­sio.

M. Night Shya­ma­la­nin uu­sin aja­tus­leik­ki on kuin elo­ku­van Co­coon -nuo­ruu­denläh­de kään­teis­ver­sio. Nyt sa­tu ajan­ku­lun hal­lit­se­mi­ses­ta saa syn­kis­te­levän il­tapäivä­no­vel­lin muo­don, jo­ka ei kään­ny sen enempää kau­huk­si kuin te­le­vi­sio­sar­ja Los­tin uu­dek­si tu­le­mi­sek­si vaan pouk­koi­lee jos­sa­kin näi­den vä­lillä.
Haus­kan es­ka­pis­ti­nen teos viih­dyttää pol­leal­la asen­teel­laan ja troop­pi­sel­la miljööllään. Myös it­se mys­tee­rin rat­ko­mi­nen tun­tuu tässä sol­ju­van näpsäkäs­ti, mut­ta pi­temmän pääl­le ku­del­man sau­mat al­ka­vat ra­koil­la. Dia­lo­gin pseu­do­tie­teel­li­nen, ja eri­tyi­ses­ti pseu­dolää­ke­ti­teel­li­nen läppä, hu­vit­ta­vat ai­kan­sa, mut­ta lo­pul­ta ky­se on pe­rin va­nut­tu­nees­ta to­sitv-jo­ri­nas­ta, jos­sa oi­keat ai­voi­tuk­set ovat har­vas­sa. Myös to­teu­tus al­kaa vä­hi­tel­len mais­tua bud­jet­ti­tie­toi­sel­ta kun miljöö sur­kas­tuu pie­nek­si ran­nak­si. Tästä huo­li­mat­ta aal­lot pau­haa­vat näyttäväs­ti sekä ku­va- että ää­ni­rai­dal­la, ja mo­ment­ti riittää kan­ta­maan ta­ri­nan maa­liin­sa. Ni­pin na­pin.
Oh­jaa­jan mu­kaan ta­ri­nas­sa on ky­se ajan vin­has­ta ku­lus­ta ja omien lap­sien ai­kuis­tu­mi­sen ih­met­te­lystä. Elo­ku­vas­sa ope­tus voi­si yhtä hy­vin ol­la, että au­rin­gon­pal­von­ta ran­nal­la ikään­nyttää. Ta­ri­na­na tämä on kuin mie­to­ja psy­ke­dee­lejä na­pan­nut näy­telmä, jo­ka ryh­tyy tut­ki­maan elämää, kuo­le­maa sekä ikään­ty­mistä näi­den vä­lillä yrittäen sa­noa jo­ta­kin syväl­listä tämän kai­ken mer­ki­tyk­sel­li­syy­destä ja mer­ki­tyk­settö­myy­destä. Huo­miot kui­ten­kin sai­si­vat ol­la huo­mat­ta­vas­ti teräväm­piä, jot­ta elo­ku­van kes­to oli­si pe­rus­tel­tu. Näin myös lo­pun jip­po jää plii­suk­si, vaik­ka yllättämään pää­see­kin.
Hyvä uu­ti­nen kui­ten­kin on, että tämän elo­ku­van myötä M. Night Shya­ma­lan on taas tais­tel­lut tiensä ta­kai­sin oh­jaa­jakä­si­kir­joit­ta­jak­si, jo­ka saa ni­mensä le­vyn kan­si­pa­pe­riin. Jos tätä ver­taa mie­hen par­hai­siin, Kuu­den­teen ais­tiin tai Kylään, tu­lee to­ki su­ru pu­se­roon, mut­ta bud­jet­ti­tie­toi­sen nät­tinä ja ko­keel­li­se­na jännä­rinä tämä on ver­rat­tain pä­tevä ta­paus. Tässä oh­jaa­ja te­kee myös pitkän ca­meon pa­ku­kus­ki­na.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Pier­re Os­car Le­vyn ja Fre­de­rik Pee­ter­sin sar­ja­ku­vaan "Sand­cast­le".

Kuva

Erinomainen kuva on tummasävyinen, värikylläinen ja läpeensä terävä. Paratiisisaaren tarjoama tausta on alati dynaaminen ja suppeasta skoopistaan huolimatta avara. Kyseessä on aito 4K-kuva, joka näyttää jokaista piirtoa myöten yhtä hyvältä kuin odotukset edellyttävät. Myös HDR-väritoisto ja kontrasti ovat nätisti kohdallaan.

Ääni

Ääniraita ottaa aallot miltei yhtä isoon rooliin kuin dialoginsa. Miljöö on jäsentynyt ja poikkeuksellisen tilava miksaten myös dialogia tilakanaviin ja karusellilsi ympäri äänikenttää. Musiikkiraita on geneerinen, mutta elävä ja tunnelmaan istuva.

Ekstrat

Ekstroissa poistettuja kohtauksia (8 min.) ja neljä koostetta elokuvan synnystä sekä ohjaajan ja tämän tyttären yhteispelistä sen ohjaajina (yht. 31 min.). (IJ)
31/12/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy