Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

War on Everyone

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 98 minuuttia
Julkaisija: R&A 2016 
  
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (R&A 2016) ellei toisin mainita.

Elokuva

New­me­xi­xo­lais­po­lii­sit Ter­ry ja Bob jah­taa­vat ri­kol­li­sia epä­vi­ral­li­sel­la asen­teel­la.

New­me­xi­xo­lais­po­lii­sit Ter­ry ja Bob jah­taa­vat ri­kol­li­sia epä­vi­ral­li­sel­la asen­teel­la. Po­mo va­roit­te­lee vii­mei­sistä vir­heistä, kol­tiai­set nyö­kyt­te­levät kil­tis­ti. Vir­heet tois­te­taan.
Ta­ri­na jää no­peas­ti hah­mo­jen jal­koi­hin. Ter­ry Mon­roe (A­le­xan­der Skarsgård) ja Bob Bo­la­no (Mic­hael Pe­na) vievät ter­min "pa­ha po­lii­si" ai­van uu­siin sfää­rei­hin, kyttä­kak­si­kon tou­hu on täy­sin ää­rimmäistä — jo­pa elo­ku­val­li­siin esi­ku­viin­sa ver­rat­tu­na. Kak­si­kon ke­mia on kiistämätön. Kä­sissä on hit­ti­for­maat­ti.
Ir­lan­ti­lai­soh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja John Mic­hael Mc­Do­nal­din jenk­ki­de­byyt­ti on pul­lol­laan pa­ho­ja, epäon­nis­tu­nei­ta ih­mi­siä. Ri­kos­ten pa­ris­sa toi­mi­va jouk­kio on lä­peensä mädän­ty­nyttä poh­ja­sak­kaa, joi­den seas­sa yleisön on vai­kea va­li­ta vä­hi­ten vas­ten­mie­listä puol­ta. Kor­rup­tio, yliam­pu­va vä­ki­val­ta, her­jaa­va kie­lenkäyttö sekä työai­kai­set päih­deon­gel­mat eivät an­na Yh­dys­val­tain po­lii­si­voi­mis­ta ko­vin­kaan mai­rit­te­le­vaa ku­vaa. Vaik­ka rin­nas­tus­ta to­sielämään voi ny­kyuu­ti­sis­ta va­li­tet­ta­vas­ti ha­kea, saa kat­so­ja ol­la on­nel­li­nen ta­ju­tes­saan kat­so­van­sa vain ko­me­diaa.
War on Eve­ryo­ne ku­mar­taa 70- ja 80-lu­ku­lai­sil­le esi­ku­vil­leen. Dia­lo­gi on lei­kat­tu tii­viik­si toi­min­nan sisään, no­peat hei­tot tu­le­vat epä­rea­lis­ti­sel­la ot­teel­la. Mennään huu­mo­rin eh­doil­la. John Mic­hael Mc­Do­nal­din vauh­di­kas nä­ke­mys saa hengäs­tymään. (VA)
20/09/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy