Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Sin City - A Dame to Kill For

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5704028221694

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Sin Ci­tyn jat­ko-o­sa ki­risrää it­sensä ää­ri­ra­joil­leen, jol­loin se al­kaa muis­tut­taa pas­tis­sia it­sestään.

Sin Ci­tyn jat­ko-o­sa ki­risrää it­sensä ää­ri­ra­joil­leen, jol­loin se al­kaa muis­tut­taa pas­tis­sia it­sestään. Voi­ma­kas graa­fi­nen sar­ja­ku­vail­mai­su, anak­ro­nis­ti­nen vä­ri­maail­ma ja häikäi­sevä vi­sua­li­soin­ti toi­mi­vat edel­leen, mut­ta ta­val­laan ta­ka­lau­ta on jo edessä. Tämän pi­demmäl­le ei voi mennä, ja il­mai­su hak­kaa it­seään seinään. Tyy­lin ystävät ovat to­ki rie­muis­saan, ja minä­kin tästä nau­tin. Täh­dissä ei kui­ten­kaan ole va­raa pa­rem­paan.
F­lo­pil­ta tämän pe­las­taa tie­tys­ti se, että tyy­li­la­jin luo­ja, sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Frank Mil­ler, mai­ni­taan oh­jaa­ja­kak­si­kos­ta en­sin. Näin on kai­ke­ti ol­lut käytännössä­kin. Ro­bert Rod­ri­gue­zin pa­nos­ta vä­hek­symättä: toi­sen oh­jaa­jan, elo­ku­vaa­jan ja ykkössä­veältäjän pes­tejä ei mo­ni alan mies hoi­te­le yhtä hy­vin sa­mas­sa pro­duk­tios­sa.
Hyvää on myös se, et­teivät suu­rim­mat näyt­te­lijä­ni­met lo­pul­ta ole pääo­sis­sa, vaan tai­ta­vam­mat ja pa­pa­raz­zi-maail­mas­sa tun­te­mat­to­mam­mat.
A Da­me to Kill For sisältää pal­jon viit­teitä it­se Sin Ci­tyyn, mut­ta sen voi hy­vin kat­soa it­senäi­senä jat­ko­na. Vä­hintään­kin hämmäs­tel­len. Se sy­ventää aiem­pia ta­pah­tu­mia ja luo­taa myös tu­le­vai­suut­ta suh­tees­sa Sin Ci­tyn ta­ri­naan.
Ih­mi­sen pa­huu­del­la ei ole mitään ra­jo­ja. Nai­sen ää­rimmäi­nen hy­vyys ja pa­huus ovat tässä maail­mas­sa ai­na läsnä. Val­taa­pitävät ja heitä hyö­dyntävät eivät har­maan eri psy­ko­lo­gi­sia sä­vyjä il­mai­se. Film Noir me­nee nyt niin sy­si­mus­tak­si, et­tei ih­mi­sellä ole enää edes eläi­men osaa. Mut­ta syöväthän lei­jo­naisät­kin poi­ka­siaan, jo­ten ai­van pe­rus­teet­to­mia nämä pa­huu­den ku­vauk­set eivät ole.
Tun­nel­ma muis­tut­taa en­ti­sestään nyrjähtä­nyttä Twin Peak­sia. Yh­tymä­koh­ta on selvä, ja pa­nee miet­timään jos­ko au­kai­si­si Twin Peaks En­ti­re Mys­te­ry –­bok­sin vih­doin ja vii­mein.
Bo­nuk­se­na voi pitää myös sitä, että po­ke­rin­pe­laa­jil­le tar­jo­taan tyy­li­tel­tyjä elä­myk­siä.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Audiovisuaalinen ilme on tapansa mukaan hyvin epätodellinen. Paljon mustaa, erikoisia neonvärejä ja shokkifilttereitä riitää. Vaativa tehtävä onnistuu, mutta uutuudenviehätystähän tässä ei enää ole. Ei ekstroja. (PS)
22/12/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy