Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Quo Vadis

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1951Kesto: 174 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 1.33
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 36716EAN: 7321944649722

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hen­ryk Sien­kiewic­zin ro­maa­ni Quo Va­dis toi­mi al­ku­sysäyk­senä suu­rel­le an­tii­kin pal­von­nal­le, jo­ka kan­toi Lew Wal­la­cen Ben Hu­rin kaut­ta ai­na nat­si-­Sak­san pra­meaan ark­ki­teh­tuu­riin ja Mi­ka Wal­ta­rin his­to­rial­li­siin ro­maa­nei­hin.

Hen­ryk Sien­kiewic­zin ro­maa­ni Quo Va­dis (1895) toi­mi al­ku­sysäyk­senä suu­rel­le an­tii­kin pal­von­nal­le, jo­ka kan­toi Lew Wal­la­cen Ben Hu­rin kaut­ta ai­na nat­si-Sak­san pra­meaan ark­ki­teh­tuu­riin ja Mi­ka Wal­ta­rin his­to­rial­li­siin ro­maa­nei­hin. Quo Va­dis on elo­ku­vat­tu usei­ta ker­to­ja, mut­ta Mer­vyn Le­Royn kylmän­so­dan kes­kel­le so­pi­vas­ti ajoi­tet­tu pro­jek­ti on jää­nyt elämään.
Quo Va­dis on kestä­nyt hy­vin ai­kaa, sillä se on har­vo­ja his­to­rial­li­sia spek­taak­ke­le­ja, jo­ka jäi elämään, vaik­ka se teh­tiin Aca­de­my-ku­va­suh­teen ai­ka­na eikä hyö­ty­nyt Ci­ne­maS­co­pen laa­jas­ta ku­va­pin­ta-a­las­ta.
Pää­pa­rin (Ro­bert Tay­lor ja De­bo­rah Kerr) ke­mia toi­mii, mut­ta us­ko­mat­to­mim­mas­ta suo­ri­tuk­ses­ta vas­taa Ne­ro­na nuo­ri Pe­ter Us­ti­nov, jon­ka luo­ma kä­si­tys pa­heel­li­ses­ta kei­sa­ris­ta on muo­dos­tu­nut jo va­kiok­si. Sa­moin sa­tii­rik­ko Pet­ro­nius (Leo Genn), jon­ka klas­sik­ko Tri­mal­kion pi­dot kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti lu­kea elo­ku­van jäl­ki­pa­lak­si, on­nis­tui.
Nuo­ren kris­ti­nus­kon fi­lo­so­fiaa ku­va­taan pie­tee­tillä. Us­kon­to ei ol­lut vielä siir­ty­nyt kir­kol­li­sen mam­mo­man­ke­ruun ai­kaan, vaik­ka elo­ku­vas­sa esiin­tyvä Pie­ta­ri (Fin­lay Cur­rie) on­kin käytännössä en­simmäi­nen paa­vi.
His­to­rial­li­set va­pau­det eivät juu­ri­kaan häi­rit­se kat­so­jaa, vaik­ka Ne­ro sur­ma­si kur­ti­saa­ni­vai­mo Pop­paean (Pat­ri­cia Laf­fan) pot­kai­sem­lal­la ma­haan jo pal­jon en­nen omaa it­se­mur­haan­sa. Ja sitähän ei tie­detä, avus­ti­ko häntä jo­ku vai suo­riu­tui­ko kei­sa­ri en­simmäi­sen ker­ran elämässään tah­don­lu­juut­ta vaa­ti­vas­ta toi­mes­ta.
Myös Pet­ro­niuk­sen kuu­lui­sas­sa vii­mei­sessä il­lal­li­ses­sa on pie­ni er­he. Kun mies va­luu kui­viin ystä­viensä seu­ras­sa, jou­kos­sa on Se­ne­ca (Nic­ho­las Han­nen), vaik­ka ky­sei­nen stoa­lai­nen fi­lo­so­fi ko­ki sa­man koh­ta­lon jo aiem­min.
Mut­ta jo­ka ta­pauk­ses­sa voi vain hauk­koa hen­keään, kun miet­tii, kuin­ka pal­jon kuu­lui­sia ni­miä Roo­man ka­tu­ja tal­lus­te­li sa­maan ai­kaan. Tämä kos­kee myös ku­vau­sa­jan­koh­taa: kan­nat­taa et­siä elo­ku­vas­ta or­jien roo­leis­ta Eli­za­beth Tay­lor ja Sop­hia Lo­ren. He esiin­tyivät il­man kre­diit­tejä.

Kuva, ääni & ekstrat

Pitkä elokuva mahtuu yhdelle BD-levylle. Jos DVD-versiossa laadukas kuva piirtyy entistäkin terävämmin ja tarkemmin. Filmisiirto on onnistunut erinomaisesti. Värit hehkuvat autenttisina. Trikkikuvat erottuvat aiempaa selvemmin, mutta se ei ole restauroitavissa kuin kovakätisesti. Selkeä monoraita osoittaa, ettei keinotekoisille temppuiluille ole annettu arvoa. Elokuvan kestoon kuuluvat entöisyt alkusoitot, väliajat ja loppumusiikit. Ekstroissa 50 min. dokumentti, kommenttiraita, traileri ja tiiseri. (PS)
22/12/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy