Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

I Am Toxic

Soy toxico 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2018Kesto: 76/82 minuuttia
Julkaisija: Night Visions 2019 
  
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Au­rin­ko po­rot­taa paah­ta­va­na Ar­gen­tii­nan ylängöil­le.

Au­rin­ko po­rot­taa paah­ta­va­na Ar­gen­tii­nan ylängöil­le. Post-a­po­ka­lyp­ti­sessä to­del­li­suu­des­sa tai­val­ta­vat vain kestä­vimmät sis­sit. Kaik­ki elävä on saa­lis­ta.
Vii­meistä hen­kiinjää­mis­tais­te­lua ku­vaa­va I Am To­xic esittää tu­tun ta­ri­nan us­kot­ta­val­la ot­teel­la. Tun­nel­ma luo­daan huo­li­tel­len. Jylhät har­maan sä­vyt ta­voit­tu­vat asiaan kuu­lu­val­la tyy­li­ta­jul­la. La­vas­teet tu­ke­vat an­keut­ta. Ku­va aset­tuu sil­mien eteen bud­jet­tiaan ar­vok­kaam­min, leik­kaus­työn ryt­mi myötäi­lee so­pi­vis­sa mit­ta­suh­teis­sa val­ta­vir­ran ma­kua. Ko­ko­naisnä­ke­mystä on.
Ih­mis­ten­kes­kei­set val­ta-a­se­tel­mat ra­ken­tu­vat hal­lit­se­vien olo­suh­tei­den mu­kai­ses­ti. Alem­paan kas­tiin ajau­tu­van kai­puu va­pau­teen on yhtäläi­nen ajan­jak­sos­ta ja maail­man­ti­las­ta riip­pu­mat­ta.
Näinä pre-a­po­ka­lyp­ti­sinä pe­lot­tei­den ai­koi­na tut­tuun­kin ta­ri­naan on help­po löytää uu­sia poh­din­nan muo­to­ja. Hel­sin­kiläi­sil­le pel­ko- ja vä­ki­val­ta­fa­naa­ti­koil­le poh­din­taan tar­jo­taan en­si­luok­kai­nen mah­dol­li­suus. Ar­gen­tii­na­lais­dys­to­pia on esillä Night Vi­sions -fes­ti­vaa­leil­la huh­ti­kuus­sa 2019. Dub­rov­nik-ra­vin­to­la­sa­lin esi­tyk­set ovat eng­lan­nik­si teks­ti­tet­tyjä. Sa­lin an­nis­ke­luoi­keu­det eivät ai­na­kaan hei­kennä tar­jouk­sen kiis­ta­ton­ta ve­to­voi­maa. (VA)
13/04/2019

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy