Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Downton Abbey - 1. kausi

Downton Abbey - Series 1 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2010Kesto: n. 360 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
VET: 257218EAN: 5050582839364

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

Mah­ti­pon­ti­nen, jou­ni­te­le­va ja sa­maan ai­kaan elämää upeas­ti lä­pi­leik­kaa­va brit­ti­pu­kud­raa­ma on hy­vin oman­lai­sen­sa la­ji­tyyp­pi, eikä ku­kaan osaa tätä ehkä pa­rem­min kuin mm.

Mah­ti­pon­ti­nen, jou­ni­te­le­va ja sa­maan ai­kaan elämää upeas­ti lä­pi­leik­kaa­va brit­ti­pu­kud­raa­ma on hy­vin oman­lai­sen­sa la­ji­tyyp­pi, eikä ku­kaan osaa tätä ehkä pa­rem­min kuin mm. Gos­ford Par­kis­ta vas­tan­nut Ju­lian Fel­lowes. Mie­hen uu­sin sar­ja jat­kaa Gos­ford Par­kin ja myös Kah­den ker­rok­sen väen poh­jal­ta ker­toes­saan Down­ton Ab­beyn her­rasväen ja pal­ve­lusväen ta­ri­naa. Ti­ta­ni­cin up­poa­mi­sen ai­koi­hin käyn­nis­tyvät ta­pah­tu­mat eh­tivät en­simmäi­sen kau­den ai­ka­na ai­na 1. maail­man­so­dan syt­ty­mi­seen as­ti. Täl­le vä­lil­le mah­tuu pa­kah­tu­mi­seen as­ti jän­ni­tystä, ro­man­tiik­kaa, mo­nen ta­son dip­lo­ma­tiaa ja elävää ku­vaus­ta hie­rar­ki­sen yh­teisön elos­ta. Puit­teet ovat hulp­peat, ta­ri­na jän­nittävä ja hah­mot ve­toa­via — pa­rem­paa TV:tä saa et­siä.
He­ti kau­den alus­sa kar­ta­non elämä järk­kyy kun Ti­ta­nic vie ti­lan pe­rijän mu­kaa­naan jättäen ko­ko ta­lon ja sen asuk­kai­den on­nen uu­den yllä­tys­pe­rijän har­teil­le. Ylemmästä kes­ki­luo­kas­ta tu­le­va uu­si pe­ril­li­nen edus­taa mo­nil­le kar­ta­no­lai­sil­le ru­pu­sak­kia, mut­ta en­nak­ko­luu­lot ovat lä­hes yhtä vah­vat mo­lem­min puo­lin. Sym­paat­ti­ses­ti luon­neh­di­tut hah­mot eivät kui­ten­kaan ole millään muo­toa yk­siu­lot­tei­sia, jo­ten kau­den ai­ka­na hah­mot lä­hen­tyvät ja kas­vat­ta­vat to­siaan. Läm­min­hen­kin ja na­pa­kas­ti kä­si­kir­joi­tet­tu sar­ja kestää to­dis­te­tus­ti useam­man­kin kat­se­lu­ker­ran.

Kuva, ääni & ekstrat

Tasokas kuva on viimeistä piirtoa myöten taidokkaasti lavastettu. Jälki on hieman pehmeää, mutta jäsentynyttä ja lievästä kohinasta huolimatta miellyttävän levollista. Komea tunnari ja muutoinkin elegantti musiikiiraita. Ekstroissa kommenttiraita kahdelle ensimmäiselle jaksolle, making of (13 min.), poistettuja kohtauksia (8 min.) ja lyhyt kooste kuvauspaikkana toimivasta Highcleren linnasta (10 min.). Kotimaassaan Englannissa tämä on julkaistu myös kahden levyn Blu-raynä, mutta DVD-versio ei lopulta häviä tälle valtavasti kuvanlaadussa eikä piiruakaan ekstroissa. (IJ)
24/12/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy