Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Mogadishu Avenue

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 320 minuuttia
Julkaisija: Pan VisionKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
  EAN: 6416335173793

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Pan Vision) ellei toisin mainita.

Elokuva

Har­vaa ny­kypäivän tv-­sar­jaa, edes kah­dek­sa­no­sais­ta, viit­sii kat­soa put­keen alus­ta lop­puun.

Har­vaa ny­kypäivän tv-sar­jaa, edes kah­dek­sa­no­sais­ta, viit­sii kat­soa put­keen alus­ta lop­puun. Mo­ga­dis­hu Ave­nuen jak­saa, hel­pos­ti.
Ja­ri Ter­von kä­si­kir­joit­ta­ma sar­ja ku­vaa kir­ja­vien maa­han­muut­ta­jien ja kal­pea­naa­mais­ten itä­hel­sin­kiläis­ten yh­tei­selämää rea­lis­ti­ses­ti ja haus­kas­ti. Kai­kis­ta us­kal­le­taan tehdä pi­laa, eikä kui­ten­kaan ke­nenkään ih­mi­sar­voa viedä. Eli Ter­vo ei kir­joi­ta niin kuin elämöit­see. Hän tai­taa­kin ol­la ih­mi­systävä va­le­kaa­vus­sa.
Pa­ras­ta ter­voa on mie­lestä­ni ol­lut kui­ten­kin se, kun hän pitkään tark­kai­li Kos­mok­ses­sa vie­rus­to­ve­ria­ni ja ky­syi sit­ten tältä sar­do­ni­ses­ti: ”­Miltä tun­tuu… ol­la… ei mitään”. Tämä ky­sy­mys osui oi­keaan paik­kaan, sa­noi­sin.
Myös näyt­te­lijät on­nis­tu­vat kaut­ta lin­jan. Eri­tyi­sen hy­vin suo­riu­tuu aiem­min myötähä­peää ai­heut­ta­nut Min­na Tu­ru­nen in­ke­riläi­sen Iri­nan roo­lis­sa, mut­ta kaik­ki et­ni­siä taus­to­jaan hyö­dyntä­neet näyt­te­lijät osaa­vat asian­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Tv-tason kuva ja stereoääni toimivat. Ekstroihin on tallennettu peräti 2 min. Tervon haastattelu, 5 min. näyttelijöiden haastattelua, henkilöhahmojen esittely ja traileri. (PS)

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy