Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Brothers’ Nest

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2018Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: Night Visions 2019 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Jo­ka­keväi­nen Night Vi­sions on koit­ta­nut.

Jo­ka­keväi­nen Night Vi­sions on koit­ta­nut. Fes­ti­vaa­li­pa­ri­val­ja­kon pie­no­kai­nen esittää kol­mi­sen­kym­mentä täys­pitkää elo­ku­vaa, mu­ka­na jäl­leen so­pu­suh­tees­sa uut­ta ja van­haa. Kat­taus on le­vi­tet­ty huo­lel­la, mar­gi­naa­lie­lo­ku­vaa tuo­daan ko­pio­kau­pal­la Maa-p­la­nee­tan jo­ka kol­kas­ta. Brot­hers' Nest edus­taa Osea­nian sek­to­ria.
Kes­ki-iän jo ylittä­neet vel­jek­set Jeff ja Ter­ry var­mis­ta­vat pe­rinnön­jaon ete­nevän ha­lua­mal­laan ta­val­la. Isä­puo­li Ro­ger oli­si pa­ras pitää pois tieltä äi­ti­muo­rin mam­mo­nien tul­les­sa uus­ja­koon. Ra­han ol­les­sa vai­kut­ta­ja­na, toi­min­ta­kei­noil­la ei ole ra­jo­ja. Ah­neuk­sis­saan ih­mi­nen on kek­se­liäs eläin.
B­rot­hers' Nest on kah­denvä­li­nen elo­ku­va si­joi­tet­tu­na yh­teen ti­laan yh­tenä päivänä, tähtäi­men ol­les­sa yh­dessä eri­tyis­het­kessä. Vel­jes­ten dia­lo­gi täyttää tyhjän ti­lan, stoo­ri käyn­nis­tyy jou­he­vas­ti. Kum­mal­li­nen ase­tel­ma tar­joaa poik­keuk­sel­li­sen tut­kin­ta­kul­man per­heen­sisäi­seen his­to­riaan.
Yh­den ti­lan ja yh­den agen­dan elo­ku­va aset­taa kui­ten­kin vaa­ti­muk­sen­sa. Pitkä­ve­tei­syy­den uh­ka muis­tut­taa ole­mas­sao­los­taan tois­tu­vas­ti. Kä­si­kir­joi­tuk­sen ryt­mi ler­pah­taa. Heh­keä vä­rimää­rit­te­ly syö in­die-us­kot­ta­vuut­ta teh­den vi­suaa­li­ses­ta ko­ko­nai­suu­des­ta te­le­vi­sios­tu­dion­kel­meän. (VA)
11/04/2019

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy