Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Tulppaanikuume

Tulip Fever 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2017Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: Scanbox / UniversalKuva:
1080p 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706169000169

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox / Universal) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Bit­coi­nin ja kryp­to­va­luut­to­jen ai­lah­te­lui­den käy­dessä kuu­mim­mil­laan on hyvä pa­laut­taa mie­liin 1600-­lu­vun alun ta­pah­tu­mat Alan­ko­mais­sa, missä tulp­paa­nei­hin si­joit­ta­mi­nen herät­ti uu­sia spe­ku­laat­to­rei­ta kan­san sy­vistä ri­veistä.

Bit­coi­nin ja kryp­to­va­luut­to­jen ai­lah­te­lui­den käy­dessä kuu­mim­mil­laan on hyvä pa­laut­taa mie­liin 1600-lu­vun alun ta­pah­tu­mat Alan­ko­mais­sa, missä tulp­paa­nei­hin si­joit­ta­mi­nen herät­ti uu­sia spe­ku­laat­to­rei­ta kan­san sy­vistä ri­veistä. De­bo­rah Mog­gac­hin sa­man­ni­mi­seen kir­jaan pe­rus­tu­va brit­tie­lo­ku­va pu­reu­tuu mie­len­kiin­toi­seen ai­hee­seen­sa taus­ta­ta­ri­nan ta­sol­la. Ta­ri­nan kes­kiössä on va­rak­kaan lii­ke­mie­hen (Ch­ris­toph Waltz), tämän nuo­ren vai­mon (A­li­cia Vi­kan­der) ja pa­ris­kun­nas­ta pot­ret­tia maa­laa­van nuo­ren mie­hen (nuo­rel­ta Leo­nar­do Di­Cap­riol­ta ereh­dyttäväs­ti näyttävä Da­ne De­Haan) ki­mu­rant­ti kol­miod­raa­ma. Yhtä ai­kaa tämän draa­man kier­ros­ten kans­sa kiih­tyy myös his­to­rial­li­siin sfää­rei­hin nos­tet­tu tulp­paa­ni­kup­la, jon­ka puh­kea­mi­nen väi väi­te­tys­ti mo­nen pi­ka­voit­to­ja ta­voi­tel­leen ta­vik­sen pe­ri­ka­toon.
His­to­rial­li­sel­ta ulot­tu­vuu­del­taan kieh­to­va ja kuo­sil­taan ihas­tut­ta­va elo­ku­va lu­moaa pin­nal­taan, mut­ta ei täy­sin va­kuu­ta ot­teel­taan. Lop­puaan koh­den fars­sin mit­to­ja ha­ke­va ta­ri­na edus­taa pää­piir­teisssään pe­rin ta­va­no­mais­ta ro­mant­tis­ta höttöä, mut­ta löytää tähän hi­tu­sen lisää mie­len­kiin­toa alis­tu­mi­sen ja ka­tu­muk­sen kaut­ta. Sa­maan ai­kaan tulp­paa­nis­pe­ku­loin­nin luon­ne vä­lit­tyy us­kot­ta­vas­ti, mut­ta taus­ta­ta­ri­nak­si jä­tet­tynä ymmär­rettävän va­ja­vai­ses­ti, ja toi­si­naan myös jäl­ki­vii­sau­den kans­sa flirt­tail­len. Pai­koin näi­den kah­den juon­teen vä­li­set ris­ti­pis­tot ovat kli­sei­siä, jo­pa epäus­kot­ta­via, ku­ten lo­pun epi­so­dis­sa maa­la­rin ja vel­ko­jien vä­lillä. Ko­ko­nai­suus on sil­ti jäyhän luon­te­va pe­rio­did­raa­ma, jo­ka on ase­tel­tu vas­ten hy­vin mie­len­kiin­tois­ta ajan­jak­soa.
Ai­ka tu­lee näyttämään missä mää­rin tulp­paa­nit ja bit­coin rin­nas­tu­vat spe­ku­loin­nin his­to­rias­sa, mut­ta ai­na­kin näin kevättä 2018 elettäessä elo­ku­va tun­tuu pe­rin ajan­koh­tai­sel­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva ja ääni. Viitseliäästi lavastettu kuva on kaunista katsottavaa ja luo periodin tuntua ansiokkaasti. Danny Elfmanin musiikkiraita viimeistelee hillityn tahdikkaan äänimaailman. Ekstroissa kolme lyhyttä koostetta tarinasta ja näyttelijöistä (yht. 11 min.). (IJ)
29/01/2018

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy