Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Take Me Home Tonight

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 98 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 266967EAN: 5050582853292

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ka­sa­ri­tei­ni­lef­fo­jen su­la­va rein­kar­naa­tio.

Ka­sa­ri­tei­ni­lef­fo­jen su­la­va rein­kar­naa­tio. Vi­deo­liik­keessä työs­ken­te­levä Matt (Top­her Gra­ce) saa mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua kou­luai­kai­seen ihas­tuk­seen­sa, mut­ta se edel­lyttää pientä va­let­ta ja heittäy­ty­mistä siitä al­ka­vaan yöl­li­seen seik­kai­luun. That 70's Shows­ta tut­tu Top­her Gra­ce pää­see tässä loik­kaa­maan seu­raa­val­le vuo­si­kym­men­nel­le, ja ko­ko yön kestävän seik­kai­lun ai­ka­na ehkä myös hie­man ai­kuis­tu­maan muu­ten­kin.
Nos­tal­gia­hen­gessä teh­ty ko­me­dia am­men­taa an­tau­muk­sel­la 80-lu­vun tei­ni­ko­me­diois­ta, eri­tyi­ses­ti mitä ta­ri­naan tu­lee. Vaa­te­tus, hius­tyy­lit ja mu­siik­ki on hen­nom­min ko­pioi­tua, jo­ten nuo­rem­man yleisön ei tar­vit­se nä­kemästään jär­kyt­tyä. Oman­lai­sen­sa men­neen ajan il­men­tymä on myös elo­ku­vis­ta Ter­mi­na­tor, Aliens ja Abyss par­hai­ten muis­tet­ta­van Mic­hael Bieh­nin mu­ka­na ole­mi­nen, vaik­ka mies on tässä vä­lillä­kin elo­ku­via to­ki teh­nyt. Lo­pul­ta ai­ka­kau­si on vain hie­man enemmän kuin maus­te tässä kei­tok­ses­sa, mut­ta lop­pu­tu­los on sym­paat­ti­nen seik­kai­lu, jo­ka on­nis­tuu herättämään van­han ala­gen­ren hen­kiin ai­na­kin yh­dek­si il­lak­si.

Kuva, ääni & ekstrat

Mainio kuva, josta on turha etsiä haukuttavaa. Ääniraidan suola on passelin retrohenkinen musiikkiraita, joka tarjoilee muutaman erottamattomattomasti 80-luvulle kuuluvan kappaleen, vaikka soikin pääosin hyvin nykypolviystävällisesti. Ekstraton. (IJ)
06/12/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy