Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Straw dogs

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 110 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 270746EAN: 5051162288770

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Kuvat

Kate Bosworth ja James Marsden ovat onnellinen aviopari
Kate Bosworth ja James Marsden ovat onnellinen aviopari
Alexander Skarsgård vetää paikallistapossea
Alexander Skarsgård vetää paikallistapossea
James Marsden
James Marsden
Alexander Skarsgård
Alexander Skarsgård
Kate Bosworth
Kate Bosworth

Elokuva

Sam Pec­kin­pa­hin Ol­ki­koi­rien uu­sin­ta­fil­ma­ti­soin­ti siirtää ta­pah­tu­mat Yh­dys­val­to­jen syvään etelään.

Sam Pec­kin­pa­hin Ol­ki­koi­rien uu­sin­ta­fil­ma­ti­soin­ti siirtää ta­pah­tu­mat Yh­dys­val­to­jen syvään etelään. Lo­san­gel­si­lai­nen kä­si­kir­joit­ta­ja muut­taa tuo­reen näyt­te­lijä­vai­mon­sa kans­sa tämän syn­nyn­seu­duil­le Mis­sis­sip­pin lie­peil­le. Ta­loa remp­paa­vat mie­het kiin­nittävät huo­mio­ta epäsää­dyl­li­sissä asus­teis­sa hil­lu­vaan vai­moon, jo­ka sat­tuu vielä ole­maan yh­den van­ha tyttöystävä. Sa­maan ai­kaan mies nos­taa pie­nin elein it­seään pai­kal­lis­ten ylä­puo­lel­le, mikä ei jal­ka­pal­lon, metsäs­tyk­sen ja kir­kon täyttämässä rau­ha­li­ses­sa yh­teisössä käy laa­tuun. Sop­paan kuu­luu myös pik­ku­po­jan as­teel­le jää­nyt kors­to, jon­ka miel­ty­mys pik­ku­tyttöi­hin toi­mii ka­ta­lyyt­tinä lop­pu­ry­tinöil­le.
Al­ku­peräis­teos on ru­jo klas­sik­ko, jon­ka voi ku­vi­tel­la sa­no­van jo­tain luo­la­mie­hestä meidän kaik­kien juu­ril­la. Tämä uu­sin­taot­to pyr­kii ko­pio­maan al­ku­peräis­teos­ta tar­kas­ti, mut­ta lä­hes­tymällä sen sa­no­maa ih­mis­ten tai­pu­muk­ses­ta vä­ki­val­taan vä­hemmän syn­nynnäi­sistä lähtö­koh­dis­ta ja enemmän olo­suh­tei­den luo­man pa­kon kaut­ta. Pa­ko­no­mai­suus jää hu­te­rak­si, sa­moin elo­ku­van tun­nel­ma esi­ku­vas­taan, mut­ta se sel­viää jäl­leen ker­ran että riittävän mon­ta ker­taa tönäis­ty nössö lyö lo­pul­ta ta­kai­sin.
To­dennäköi­ses­ti elo­ku­va vai­kut­tai­si suo­ra­vii­vai­sen kli­sei­seltä tu­si­najännä­riltä il­man al­ku­peräis­teok­sen tuo­maa pai­no­las­tia­kin, mut­ta nyt lai­na­tut koh­tauk­set ja miljöö ki­vistä ta­loa ja pe­rio­di­jag­gea myö­ten eivät an­na unoh­taa esi­ku­vaa het­kek­sikään. Yli­ver­tai­sen elo­ku­van var­joon jäävä elo­ku­va on kui­ten­kin kel­vol­li­nen jännä­ri, jo­ka on myös saa­nut hio­tun au­dio­vi­suaa­li­sen kuo­sin. Elo­ku­van va­lo­pilk­ku on Ja­mes Woods mai­nios­sa si­vuo­sas­sa, jon­ka va­raan oli­si voi­nut ra­ken­taa vaik­ka ko­ko elo­ku­van.

Kuva, ääni & ekstrat

Tasokas ja näyttävä kuva viritää hyvän miljöön. Etenkin alkukuvat rämeiltä heman kummisetämäisien sävelten tahtiin herättävät odotuksia. Tunnelmaltaan vaatimaton mutta teknisesti tasokas ääniraita. Ekstroissa hyvä, ajatuksellinen ohjaaja/käsikirjoittajan kommenttiraita, sarja suppeita koosteita uudelleenfilmatisoinnista (8 min.), näyttelijävalinnoista (6 min.), loppuyhteenotosta (7 min.) ja lavastuksesta (4 min.). (IJ)
16/02/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy