Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Death Proof – kahden levyn Special Edition

Grindhouse: Death Proof 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.33
Ääniraita: DTS6.1ES
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 204794EAN: 6438044102857

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Oh­jaa­ja Ta­ran­ti­non suh­det­ta nai­siin voi­si poh­tia gra­dun ver­ran.

Oh­jaa­ja Ta­ran­ti­non suh­det­ta nai­siin voi­si poh­tia gra­dun ver­ran. Hän on uran­sa var­rel­la suo­si­nut vä­ki­val­taa pal­jaan pin­nan ja hä­vyttö­myyk­sien kus­tan­nuk­sel­la. Hän on sa­mal­la ar­vos­ta­mas­taan exp­loi­taa­tio-pe­rin­teestä huo­li­mat­ta aset­tu­nut avoi­mes­ti nais­ten puo­lel­le.
Death Proo­fis­sa ase­tel­ma vi­ri­tellään ää­rim­mil­leen, kun kat­so­ja saa­daan kah­den tyttö­po­ru­kan tyhjänpäiväi­sen dia­lo­gin sii­vittämänä suo­ras­taan huu­ta­maan jos­ko Dod­ge Chal­len­ge­ril­laan nai­sia lis­tivä Stunt­man Mi­ke (mai­no Kurt Rus­sell) päästäi­si meidät pii­nas­ta. Kaik­ki kär­si­mys on alis­tet­tu lop­pu­koh­tauk­sel­le, jon­ka ai­ka­na kat­so­ja­kin so­lah­taa oi­keal­le puo­lel­le. Mistä sit­ten lo­pul­ta on ky­sy­mys: voi meitä mie­hiä, vain har­va meistä sitä edes ymmärtää.
Death Proof on toi­nen puo­lis­ko Grind­hou­sea, toi­sen ol­les­sa Ro­bert Rod­ri­que­zin Pla­net Ter­ror. Grind­hou­se on nk doub­le fea­tu­re, nons­top-e­si­tys­ten ta­paan Suo­mes­sa tun­te­mat­to­mak­si jää­nyt kak­si elo­ku­vaa yh­den hin­nal­la, jo­ka eli ku­kois­tus­kaut­taan 1970-lu­vun alus­sa. Ju­ju­na on se, että mo­lem­mat oh­jaa­jat te­kivät elo­ku­viin­sa us­kot­ta­vat te­kot­rai­le­rit muis­ta, ku­vit­teel­li­sis­ta exp­loi­taa­tio-e­lo­ku­vis­ta. Eu­roo­pas­sa Grind­hou­se le­vi­tet­tiin kah­des­sa osas­sa, eril­li­sinä elo­ku­vi­na, mikä te­kee suur­ta vää­ryyttä ko­ko ideal­le.

Kuva, ääni & ekstrat

Elokuvan jengi käy röökillä ulkona, käyttää iPodeja ja kännyköitä, mutta kuva (anamorfinen 2.33:1) on työstetty anakronistisesti 1970-luvun halpatuotantojen pastissiksi, jota hiushalkeamat ja ylimääräiset hypähtelyt siivittävät. Hienoa! Ääniraita on tehokas, mutta aika yksinkertainen DTS-ES:stä huolimatta. Ääniraidan biisit on valittu tyylillä Tarantinon tapaan. Ekstroihin on tallennettu reilun tunnin dokumentit ja leikkaamaton versio ”Baby It’s You”-kohtauksesta. Valikko, jossa soivat legendaarisen Willy DeVillen sävelet, ei voi olla huono. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy