Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Focus

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895391051

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

"Mi­ten tiedät vii­neistä niin pal­jon?"
"Lä­hinnä juo­mal­la. Mitä enemmän juo, sitä enemmän op­pii."
Enpä muis­ta, että missään viih­de-e­lo­ku­vas­sa oli­si näin osu­vas­ti ki­tey­tet­ty vii­ni­har­ras­tuk­sen ko­ko ole­mus. Ope­tet­tu ei tiedä mitään, mut­ta op­pi­nut tietää jo jo ai­ka pal­jon.
Tämä tii­vistää myös elo­ku­van sisällön, jos­sa naispääo­san esittäjän (hy­vin pärjäävä Mar­got Rob­bie) tar­koi­tuk­se­na on op­pia va­ras­ta­maan ih­mi­sen käyttäy­ty­mistä tut­ki­vien tie­tee­na­lo­jen avul­la.
Hui­ja­rie­lo­ku­vien la­ji­tyyp­pi sisältää ko­via ver­tai­lu­koh­tia (Pu­hal­lus, Her­ras­mies­hui­ja­rit, Pe­lin hen­ki, FX), vaik­ka mu­kaan ei ot­tai­si con­man-tyy­liin teh­tyjä mur­to­keik­ka­ku­vauk­sia. Sik­si Fo­cus ta­voit­te­lee mie­lessä­ni jo­pa neljän täh­den ko­ke­mus­ta, to­ki hie­man ke­vyes­ti, mut­ta höy­he­not­teel­la se myös viih­dyttää kat­so­jaan­sa. To­del­li­sen hui­jaa­mi­sen kans­sa tällä tai­taa ol­la vähän te­ke­mistä. Mut­ta entäs sit­ten.
E­lo­ku­van ni­mi tu­lee sa­nas­ta huo­mio. Eli ih­mi­sen huo­mion voi kiin­nittää ha­lua­maan­sa koh­tee­seen yllättävän hel­pos­ti.
Kel­lo­har­ras­ta­jat esi­mer­kik­si huo­maa­vat Pia­get’n tuo­te­si­joit­te­lun, ja Em­pe­ra­dor-mal­li jo­pa nos­te­taan mu­kaan juo­nenkään­tei­siin. Sitä vas­toin mie­len­kiin­tois­ta on se, että ajas­sa 1.19 Will Smit­hin ran­net­ta­ma Pia­get Po­lo For­ty­Fi­ve Fly­back Cro­nog­raph näy­tetään mak­ro­tyy­liin su­perlä­hi­ku­vas­sa, mut­ta lo­go on pei­tet­ty. Jo­ko sveit­siläi­siltä lop­pui ra­ha tai tuot­ta­jil­ta pok­ka. Hu­vit­ta­vaa on myös nähdä No­kia nä­kyväs­ti Bue­nos Ai­re­siin ai­na­kin kä­si­kir­joi­tuk­ses­sa si­joi­te­tuis­sa kil­pa-au­to­koh­tauk­sis­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ääniraitaa ryydittävät laulut ovat erityisen huolella valittuja. Kukapa oli osannut yhdistää japanin kielen ja Rolling Stonesin Sympahty For the Devil –kappaleen taustalaulun näin näppärästi. Lopputekstien mukaan jossain kuullaan myös suomalaisen Luomon eli oululaisen Sasu Ripatin Body Speaking, mutta enpä sitä elektronista tanssimusiikkia harrastamattomana tunnistanut. Iggy & The Stoogesin Danger Little Stranger ja Themin versio Baby Please Don’t Go’sta ovat puolestaan sellaisia klassikoita, joite en voinut olla kuulematta. Ekstroissa 20 min. dokumentit, vaihtoehtoalku ja 8 min. poistetut kohtaukset. (PS)
21/02/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy