Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Kadotettu maailma

Left Behind 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
  EAN: 6416548587431

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

"Jäävätkö kaik­ki eläi­met hel­vet­tiin?"
Tämä on hy­vin ou­to elo­ku­va. Lau­se te­ki­si mie­li tois­taa.
Vii­meis­ten päi­vien vael­lus on best­sel­ler-kir­ja­sar­ja, jo­ka ker­too Il­mes­ty­kir­jan ta­pah­tu­mis­ta niin kuin ne to­del­la ta­pah­tui­si­vat.
Ra­sit­ta­val­la ta­val­la us­koon tul­lut­ta vai­moaan pettämään läh­tevä len­to­kap­tee­ni Ray­ford Stee­le (Ni­co­las Ca­ge) huo­maa ko­neen­sa tyh­jen­tyvän sa­la­peräi­sellä ta­val­la At­lan­tin yllä. Lap­set, mut­ta myös osa ai­kui­sis­ta, hä­viävät. Sel­viää, että to­del­li­set us­ko­vai­set ka­toa­vat kuin sa­vu­na il­maan.
Kir­ja­sar­jas­ta en voi mitään sa­noa, mut­ta elo­ku­va­sar­jan en­simmäi­nen osa pa­nee ih­met­te­lemään, ovat­ko raa­mat­tu­vyö­hyk­keellä ih­mi­siä hui­jaa­vat mil­jonää­ri­saar­naa­jat lyö­neet ra­han­sa yh­teen ja pe­lot­te­le­vat maal­lis­tu­nut­ta, vielä ra­han­sa mui­hin tur­huuk­siin syytävää kan­saa Step­hen Kin­giltä omak­su­tus­sa tyy­li­la­jis­sa. Kir­jat on teh­nyt kak­si teo­lo­gia, mut­ta elo­ku­van te­kijät kuu­lu­vat hih­hu­li­hen­ki­siin. Kirk­ko­maa­la­ri Top­pe­lius on­nis­tui to­ki us­kot­ta­vam­min jo 1700-lu­vul­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääniraita. Ei ekstroja. (PS)
12/03/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy