Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

Schindlerin lista

Schindler’s List 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1993Kesto: 195 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5050582937800

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Jos kol­mi­tun­ti­nen elo­ku­va pitää ot­tees­saan lä­hes hen­gi­tystä pidättäen on siinä jo­ta­kin ai­van eri­tyis­laa­tuis­ta.

Jos kol­mi­tun­ti­nen elo­ku­va pitää ot­tees­saan lä­hes hen­gi­tystä pidättäen on siinä jo­ta­kin ai­van eri­tyis­laa­tuis­ta. Ste­ven Spiel­ber­gin ho­lo­kaus­ti­ku­vauk­sel­ta ei ehkä mie­hen aiem­pien sa­tue­lo­ku­vien va­los­sa odo­tet­tu suu­ria, mut­ta lop­pu­tu­los ei voi­si ol­la ai­kui­sem­pi tai ta­sa­pai­no­sem­pi tul­kin­ta to­si­ta­ri­nas­ta. Seit­semän Os­car-pal­kin­toa tu­li­vat ai­van oi­keaan osoit­tee­seen.
E­lo­ku­va ker­too sak­sa­lai­sen lii­ke­mie­hen Os­kar Sc­hind­le­rin (Liam Nee­son) ta­ri­nan, jo­ka vie mie­hen su­la­van selkä­ran­gat­to­mas­ta ka­pi­ta­lis­tis­ta hu­maa­nik­si nat­si­mie­li­val­lan vas­tus­ta­jak­si kieh­to­van us­kot­ta­vin el­kein. Ralph Fien­ne­sin lä­hes elävänä kuol­lee­na tul­kit­se­ma psy­ko­paat­ti­nat­si on tähän mai­nio vas­ta­poo­li.
Ih­mis­ten jär­jettömästä kär­si­myk­sestä ja jär­jes­telmäl­li­sestä tu­hoa­mi­ses­ta ker­toa­vaa elo­ku­vaa on vai­kea luon­neh­tia ele­gan­tik­si, mut­ta Spiel­ber­gin ote ta­ri­nan vai­hei­den ja hah­mo­jen kaa­ren ku­vauk­ses­sa on vir­heetön. Siinä missä poi­ka­mai­set MSII-so­tae­lo­ku­vat kes­kit­tyvät pys­sy­leik­kie­hin ja unoh­ta­vat kai­ken kär­si­myk­sen ja missä toi­saal­ta vähäi­semmät ho­lo­kaus­tia ku­vaa­vat elo­ku­vat uh­kaa­vat al­le­vii­va­ta kai­ken saip­puak­si on­nis­tuu Spiel­berg hä­kel­lyttävällä ta­val­la. Elo­ku­vas­sa Sc­hind­le­rin maail­man­kat­so­mus te­kee täyskäännök­sen, elämä pil­kah­te­lee kai­ken kär­si­myk­sen­kin kes­kellä yllättäväs­ti ja vii­mei­nen sa­no­ma on kan­nus­ta­va tie­to siitä, että mah­dot­to­mal­ta tun­tu­via­kin voi­mia voi uh­ma­ta. Kai­ken tämän so­vit­ta­mi­nen yh­teen elo­ku­vaan il­man säröjä ei ole ai­van yk­sin­ker­tai­nen temp­pu.
O­maa ho­lo­kaus­te­lo­ku­vaan­sa sa­moi­hin ai­koi­hin val­mis­tel­leen Stan­ley Kub­ric­kin ker­ro­taan to­den­neen et­tei Sc­hind­le­rin lis­ta ker­ro ho­lo­kaus­tis­ta vaan on­nis­tu­mi­ses­ta: 600 ih­mi­sen sel­viä­mi­sestä sa­maan ai­kaan kun 6 mil­joo­naa muu­ta me­net­ti hen­kensä. Kieltämättä tältä aja­tuk­sel­ta on vai­kea vält­tyä elo­ku­vaa kat­soes­sa — eri­tyi­ses­ti koh­tauk­ses­sa, jos­sa Sc­hind­ler ju­nai­lee nais­työläi­siään ta­kai­sin Au­switc­his­ta suos­tu­mat­ta vaih­to­kaup­paan. Tus­kin ku­kaan oli­si kui­ten­kaan yk­sin voi­nut tehdä enempää, eikä kai­ken ker­to­mi­nen ole mah­dol­lis­ta edes kol­men tun­nin elo­ku­vas­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Komea mustavalkokuva on viimeisen päälle filmimäinen ja kaiken kaaoksen keskelläkin hallittu. Mikroskooppista roskaa esiintyy ja hetkittäin filmin rakeisuuskin on nähtävissä, mutta ei tee itsestään numeroa. Elokuvan lähes ainoa väripilkahdus, tyttö punaisessa takissa, toistuu tukahdutetummin kuin muistikuva kertoi. Ekstraton. (IJ)
25/05/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy