Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Henki

Wit 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2001Kesto: 95 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
Anamorfinen 1.77
Ääniraita: Dolby Surround
VET: 200450EAN: 7321944917814

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ai­ka­moi­nen elo­ku­va uras­ta, elämästä ja koh­dun kai­puus­ta.

Ai­ka­moi­nen elo­ku­va uras­ta, elämästä ja koh­dun kai­puus­ta. Sub­jek­tii­vi­sen näkö­kul­man mu­kaan lääkä­rit, var­sin­kin tut­ki­joi­na pä­tevät, ovat enemmän ma­te­maa­tik­ko­ja kuin hu­ma­nis­te­ja. He ovat lah­jak­kuuk­sia, joi­den vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot eivät ole muun lah­jak­kuu­den ta­sol­la.
Lääkä­reitä sen enempää soi­maa­mat­ta tämän elo­ku­van ot­tai­si kurs­si­vaa­ti­muk­siin­sa jär­kevä lää­kik­sen opet­ta­ja. Em­ma Thomp­son kä­si­kir­joit­ti oh­jaa­jan kans­sa li­ki täy­del­li­sen ku­vauk­sen siitä, mitä ih­mi­sel­le ta­pah­tuu, kun hän sai­ras­tuu syöpään.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva. Ääniraita hakee tilaa oikeastaan vain sairaalan taustaäänistä. Se riittää. Ei ekstroja. Niitä ei tarvita. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy