Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Diamonds Are Forever – Ultimate Edition

Timantit ovat ikuisia 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1971Kesto: 115 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.34
Ääniraita: DTS
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 80253EAN: 7391772398376

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Con­ne­ry ta­kai­sin, ja Bond tällä ker­taa Las Ve­ga­sis­sa.

Con­ne­ry ta­kai­sin, ja Bond tällä ker­taa Las Ve­ga­sis­sa. Shir­ley Bas­seyn tun­na­ri on klas­sik­ko­ka­maa, mut­ta elo­ku­va on Sean Con­ne­ryn 007:s­ta huo­noim­pia. To­sin Ian Fle­min­gin al­ku­peräis­ro­maa­ni oli myös tylsähkö.
Tuo­reel­la kat­son­ta­kier­rok­sel­la pa­nin kui­ten­kin mer­kil­le, kuin­ka pal­jon pa­rem­pi toi­min­tae­lo­ku­va tämä oli kuin sinänsä mie­len­kiin­toi­nen, mut­ta epä­ta­sai­nen seu­raa­ja Elä ja an­na tois­ten kuol­la.
Myös aiem­min kum­mal­li­si­na pi­det­ty il­mi­selväs­ti ho­mo­sek­suaa­li kon­na­kak­sik­ko Mr. Kidd ja Mr. Wint (T­he­lo­nious Mon­kin bän­din ba­sis­ti Put­ter Smith ja näyt­te­lijä Bru­ce Glo­ver) on lisän­nyt ajan­pa­ti­nan mu­kais­ta viehä­tystä. Elo­ku­van huu­mo­ri toi­mii ai­ka mu­ka­vas­ti, mus­tal­la maa­la­tul­la sa­tii­ril­la.
Mut­ta se on tul­lut selväk­si, et­tei 007-sar­jan van­him­pia­kaan osia viit­si kat­soa yk­sin. Nämä vaa­ti­vat seu­raa. Ker­ran­kin ei edes spoi­laa­mi­ses­ta jou­du ku­riin, sillä kaik­ki muis­ta­vat nämä ul­koa.
Ti­mant­ti­seik­kai­lun taus­tal­la koet­tiin mo­nen­lais­ta. Jim­my Ja­me­sin esittämä ek­sent­rik­ko etelän miljönää­ri Why­te luo­tiin Howard Hug­he­sin ins­pi­roi­ma­na. Broc­co­liin miel­ty­nyt Hug­hes aut­toi mm. jän­nittävän his­si­koh­tauk­sen ku­vausjär­jes­te­lyissä.
Tif­fa­ny Ca­sen roo­liin kaa­vail­tiin Ra­quel Welc­hiä, Ja­ne Fon­daa ja Faye Du­naway­ta. Plen­ty O'­Too­le oli Play­boy-kes­kiau­kea­mal­la kun­nos­tau­tu­nut La­na Wood, jo­ka esiin­tyi aiem­min elo­ku­vas­sa sis­kon­sa Na­ta­lie Woo­din kans­sa John For­din Et­sijöissä.

Kuva & ääni

Ultimate Edition tarjoaa tarkemman ja vähemmän kohinattoman kuvan aiempaan SE-versioon verrattuna. Aliasing-väpinää tosin näkyy esimerkiksi öljynporauslautan seinissä, ja värit tuntuvat paikoin latteilta. Tärkeä parannus on myös kuvausuhteessa, sillä aiempaa SE-versiota oli kropattu alhaalta, ylhäältä ja oikealta. Alkutekstit esitetään tosin korkeammalla kuvasuhteella. Uudet äänimiksaukset soivat tyylikkäästi.

Ekstrat

Kahdella levyllä. Ekstroihin on tallennettu kommenttiraita, yhteensä 82 min. dokumentit, kaksi traileria, kolme tv- ja radiomainosta, interaktiivinen opas ja kahdeksan sivun triviavihko. Mukana on kahdeksan minuuttia poistettuja kohtauksia, joissa mm. Sammy Davis Jr ja kuuluisa Ford Mustang Mach 1:llä tehty kahden renkaan ajokohtaus alkuperäisessä muodossaan. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy