Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Dope

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2015Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: R&A 2015 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (R&A 2015) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ysä­riräp­piä fa­nit­ta­va Gre­go­ry on syn­ty­nyt väärään ai­kaan.

Ysä­riräp­piä fa­nit­ta­va Gre­go­ry (S­ha­meik Moo­re) on syn­ty­nyt väärään ai­kaan. Kou­lu­mat­kat­kaan eivät ole tur­val­li­sia, kak­si­kym­mentä vuot­ta sit­ten muo­dis­sa ol­lei­siin kuo­sei­hin son­nus­tau­tu­nee­na. Ing­lewoo­din ge­ton gangs­te­riräppä­rit ja dii­le­rit eivät jätä nuo­ru­kais­ta nört­ti­ka­ve­rei­neen huo­miot­ta. Jouk­kio saa ra­va­ta ali­no­maa pai­kal­lis­ko­vik­sia kar­kuun. On­nek­si rak­kaus ei kat­so vaa­te­tus­ta, Gre­go­ryn hy­my val­loit­taa kyl­mimmän­kin tytön sydä­men.
Ymmär­rystä ja ta­sa-ar­voa le­vittävän af­roa­me­rik­ka­lai­sen un­derg­round-e­lo­ku­van kä­si­kir­joi­tuk­seen on pu­do­tel­tu epäus­kot­ta­via kään­teitä, kaik­ki kie­tou­tuu suu­rem­mas­sa ku­vas­sa yh­dek­si vyyh­dik­si. Oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Rick Fa­muyiwal­la on ol­lut suu­ri tar­ve pu­hua suun­sa ker­ral­la puh­taak­si. 80-lu­ku­lai­siin lu­kio­ko­me­dioi­hin no­jaa­va Do­pe kai­pai­si rai­vo­kas­ta tii­vistä­mistä sekä yk­sin­ker­tais­ta­mis­ta ta­voit­taak­seen kau­niit haa­veen­sa. Rak­kaut­ta & Anar­kiaa –oh­jel­mis­toa 2015. (VA)
13/10/2015

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy