Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Stanford Prison Experiment

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083068899

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ker­to­mus 70-­lu­vul­la Stan­for­din ylio­pis­tol­la psy­ko­lo­gi­sen tes­tin ni­missä teh­dystä ko­kees­ta, jos­sa 18 opis­ke­li­jaa sul­lot­tiin leik­kimään van­ke­ja ja var­ti­joi­ta sul­jet­tuun ti­laan.

To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ker­to­mus 70-lu­vul­la Stan­for­din ylio­pis­tol­la psy­ko­lo­gi­sen tes­tin ni­missä teh­dystä ko­kees­ta, jos­sa 18 opis­ke­li­jaa sul­lot­tiin leik­kimään van­ke­ja ja var­ti­joi­ta sul­jet­tuun ti­laan.
Tie­teel­li­ses­ti hy­vin ky­see­na­lai­nen ja eet­ti­ses­ti lä­peensä ar­ve­lut­ta­va koe päät­tyi jo muu­ta­man päivän jäl­keen van­kien yri­tet­tyä va­ka­vis­saan pa­koa, ka­pi­naa, nälkä­lak­koa ja useam­man van­gin häi­lyessä mie­len­ter­vey­den ra­joil­la. Ko­keen joh­ta­ja psy­ko­lo­gian pro­fes­so­ri Phi­lip Zim­bar­bo su­kel­si it­se­kin var­sin syväl­le leik­kiinsä, jol­la tun­tuu ole­van enemmän yh­teistä te­le­vi­sion Big Brot­he­rin kuin tie­teen kans­sa. Koe joh­ti kui­ten­kin psy­ko­lo­gis­ten ko­kei­den eet­ti­seen en­nak­ko­tar­kas­te­luun, jo­ten sikä­li maail­ma pa­ra­ni. Myöskään Zim­bar­don ura ei tähän tyssän­nyt vaik­ka ny­kypäivänä toi­sin voi­si ku­vi­tel­la.
E­lo­ku­va ker­too ta­ri­nan us­kot­ta­vas­ti ja kai­kes­ta pää­tel­len il­man suu­ria va­pauk­sia. Läsnäo­lon tun­ne syn­tyy vä­hin elein mut­ta vä­kevän do­ku­men­toi­vas­ti. Al­ku­peräistä koet­ta on syy­tet­ty roo­lit­ta­mi­ses­ta, mut­ta nap­piin tun­tu­vat roo­lit men­neen myös elo­ku­vas­sa. Zim­bar­doa tus­kin tuo­lil­laan py­syvällä kiih­kol­la näyt­te­levä Bil­ly Cru­dup te­kee us­kot­ta­van roo­lin, mut­ta tun­te­mat­to­mam­mat ni­met van­kei­na ja van­gin­var­ti­joi­na on­nis­tu­vat tätä­kin is­keväm­min.
E­lo­ku­va ku­vit­taa ta­ri­nan­sa imeväs­ti ja herättää ko­sol­ti ky­sy­myk­siä tut­ki­mu­se­tii­kan tii­moil­ta. Ke­vyttä lauan­tai-il­lan viih­dettä tämä ei ole, mut­ta sitä tus­kin tästä ai­hees­ta odot­tai­si­kaan.

Kuva, ääni & ekstrat

Periodipatinoitu kuva on filmimäinen ja miellyttävän terävä. Dialogivetoinen ääniraita luottaa hetken imuun ja dokumentaarimaiseen otteeseen. Ekstraton. (IJ)
21/04/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy