Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Stanford Prison Experiment

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083068899

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ker­to­mus 70-­lu­vul­la Stan­for­din ylio­pis­tol­la psy­ko­lo­gi­sen tes­tin ni­missä teh­dystä ko­kees­ta, jos­sa 18 opis­ke­li­jaa sul­lot­tiin leik­kimään van­ke­ja ja var­ti­joi­ta sul­jet­tuun ti­laan.

To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ker­to­mus 70-lu­vul­la Stan­for­din ylio­pis­tol­la psy­ko­lo­gi­sen tes­tin ni­missä teh­dystä ko­kees­ta, jos­sa 18 opis­ke­li­jaa sul­lot­tiin leik­kimään van­ke­ja ja var­ti­joi­ta sul­jet­tuun ti­laan.
Tie­teel­li­ses­ti hy­vin ky­see­na­lai­nen ja eet­ti­ses­ti lä­peensä ar­ve­lut­ta­va koe päät­tyi jo muu­ta­man päivän jäl­keen van­kien yri­tet­tyä va­ka­vis­saan pa­koa, ka­pi­naa, nälkä­lak­koa ja useam­man van­gin häi­lyessä mie­len­ter­vey­den ra­joil­la. Ko­keen joh­ta­ja psy­ko­lo­gian pro­fes­so­ri Phi­lip Zim­bar­bo su­kel­si it­se­kin var­sin syväl­le leik­kiinsä, jol­la tun­tuu ole­van enemmän yh­teistä te­le­vi­sion Big Brot­he­rin kuin tie­teen kans­sa. Koe joh­ti kui­ten­kin psy­ko­lo­gis­ten ko­kei­den eet­ti­seen en­nak­ko­tar­kas­te­luun, jo­ten sikä­li maail­ma pa­ra­ni. Myöskään Zim­bar­don ura ei tähän tyssän­nyt vaik­ka ny­kypäivänä toi­sin voi­si ku­vi­tel­la.
E­lo­ku­va ker­too ta­ri­nan us­kot­ta­vas­ti ja kai­kes­ta pää­tel­len il­man suu­ria va­pauk­sia. Läsnäo­lon tun­ne syn­tyy vä­hin elein mut­ta vä­kevän do­ku­men­toi­vas­ti. Al­ku­peräistä koet­ta on syy­tet­ty roo­lit­ta­mi­ses­ta, mut­ta nap­piin tun­tu­vat roo­lit men­neen myös elo­ku­vas­sa. Zim­bar­doa tus­kin tuo­lil­laan py­syvällä kiih­kol­la näyt­te­levä Bil­ly Cru­dup te­kee us­kot­ta­van roo­lin, mut­ta tun­te­mat­to­mam­mat ni­met van­kei­na ja van­gin­var­ti­joi­na on­nis­tu­vat tätä­kin is­keväm­min.
E­lo­ku­va ku­vit­taa ta­ri­nan­sa imeväs­ti ja herättää ko­sol­ti ky­sy­myk­siä tut­ki­mu­se­tii­kan tii­moil­ta. Ke­vyttä lauan­tai-il­lan viih­dettä tämä ei ole, mut­ta sitä tus­kin tästä ai­hees­ta odot­tai­si­kaan.

Kuva, ääni & ekstrat

Periodipatinoitu kuva on filmimäinen ja miellyttävän terävä. Dialogivetoinen ääniraita luottaa hetken imuun ja dokumentaarimaiseen otteeseen. Ekstraton. (IJ)
21/04/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy