Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Lady in the Water

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5,1EX
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 203270EAN: 7321944763756

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kuu­des ais­ti –e­lo­ku­val­la Hol­lywoo­din ker­maan ker­ral­la pon­nah­ta­nut M. Night Shya­ma­lan yrittää tehdä tol­kie­nit hyö­dyntämällä omil­le lap­sil­leen lu­ke­maan­sa sa­tua.

Kuu­des ais­ti –e­lo­ku­val­la Hol­lywoo­din ker­maan ker­ral­la pon­nah­ta­nut M. Night Shya­ma­lan yrittää tehdä tol­kie­nit hyö­dyntämällä omil­le lap­sil­leen lu­ke­maan­sa sa­tua. Ikävä kyllä in­tia­lais­taus­tai­nen oh­jaa­ja pi­laa ta­ri­nan new age –­tyy­li­sillä hö­pinällä, eikä tyy­dy luo­maan viehättävää ta­rua me­ren­kan­sas­ta, jo­ka ha­luaa saa­da uu­del­leen yh­tey­den maan tal­laa­jiin. Aiem­man Kylä-e­lo­ku­van ta­paan kat­so­ja ei hen­no luo­pua ura­kas­ta kes­ken kai­ken, vaik­ka elo­ku­vak­rii­ti­kol­le kir­joi­te­tun mai­nion si­vu­hah­mon ta­paan hän tietää­kin, et­tei odo­tuk­sia tul­la kos­kaan pal­kit­se­maan ko­meal­la lo­pul­la. Sel­lai­nen vaa­dit­tai­siin kun­nian­hi­moi­siin ny­kypäivän sa­tui­hin.
Ku­van le­vol­li­suu­des­ta ei voi oi­kein pu­hua, sillä ka­me­ra­pa­no­roin­neis­sa jo­kai­nen pys­ty­vii­va väpättää. Se häi­rit­see eri­tyi­sen pal­jon, kun miljöönä on rau­ta­par­vek­kei­den täyttämä vuok­ra­ta­lo. Elo­ku­va on kai­ken lisäk­si ku­vat­tu herkäl­le fil­mil­le. Ra­kei­suus ei is­tu alia­sing-väl­kyntään. Oh­jaa­jal­le tyy­pil­li­seen ta­paan DD5.1EX-ää­ni­rai­ta puo­les­taan ihas­tut­taa ei niinkään ta­ka­kes­ki­ka­navn käytöllään vaan ta­sa­pai­noi­suu­del­laan ja on­nis­tu­neil­la soun­deil­laan. Ekst­roi­hin on tal­len­net­tu 35+5 min. do­ku­men­tit, koe­ku­vauk­sia, ylijäämäo­tok­sia, vii­si min. pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia, tii­se­ri, trai­le­ri ja DVD-ROM –o­suus.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy