Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Lady in the Water

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5,1EX
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 203270EAN: 7321944763756

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Kuu­des ais­ti –e­lo­ku­val­la Hol­lywoo­din ker­maan ker­ral­la pon­nah­ta­nut M. Night Shya­ma­lan yrittää tehdä tol­kie­nit hyö­dyntämällä omil­le lap­sil­leen lu­ke­maan­sa sa­tua.

Kuu­des ais­ti –e­lo­ku­val­la Hol­lywoo­din ker­maan ker­ral­la pon­nah­ta­nut M. Night Shya­ma­lan yrittää tehdä tol­kie­nit hyö­dyntämällä omil­le lap­sil­leen lu­ke­maan­sa sa­tua. Ikävä kyllä in­tia­lais­taus­tai­nen oh­jaa­ja pi­laa ta­ri­nan new age –­tyy­li­sillä hö­pinällä, eikä tyy­dy luo­maan viehättävää ta­rua me­ren­kan­sas­ta, jo­ka ha­luaa saa­da uu­del­leen yh­tey­den maan tal­laa­jiin. Aiem­man Kylä-e­lo­ku­van ta­paan kat­so­ja ei hen­no luo­pua ura­kas­ta kes­ken kai­ken, vaik­ka elo­ku­vak­rii­ti­kol­le kir­joi­te­tun mai­nion si­vu­hah­mon ta­paan hän tietää­kin, et­tei odo­tuk­sia tul­la kos­kaan pal­kit­se­maan ko­meal­la lo­pul­la. Sel­lai­nen vaa­dit­tai­siin kun­nian­hi­moi­siin ny­kypäivän sa­tui­hin.
Ku­van le­vol­li­suu­des­ta ei voi oi­kein pu­hua, sillä ka­me­ra­pa­no­roin­neis­sa jo­kai­nen pys­ty­vii­va väpättää. Se häi­rit­see eri­tyi­sen pal­jon, kun miljöönä on rau­ta­par­vek­kei­den täyttämä vuok­ra­ta­lo. Elo­ku­va on kai­ken lisäk­si ku­vat­tu herkäl­le fil­mil­le. Ra­kei­suus ei is­tu alia­sing-väl­kyntään. Oh­jaa­jal­le tyy­pil­li­seen ta­paan DD5.1EX-ää­ni­rai­ta puo­les­taan ihas­tut­taa ei niinkään ta­ka­kes­ki­ka­navn käytöllään vaan ta­sa­pai­noi­suu­del­laan ja on­nis­tu­neil­la soun­deil­laan. Ekst­roi­hin on tal­len­net­tu 35+5 min. do­ku­men­tit, koe­ku­vauk­sia, ylijäämäo­tok­sia, vii­si min. pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia, tii­se­ri, trai­le­ri ja DVD-ROM –o­suus.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy