Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Californication - kausi 1

Californication - The First Season 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 329 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
[18]
Kielletty alle 18-vuotiailta julkaisijan ilmoituksella. Tämä nimike on julkaistu ennen vuoden 2012 ikärajamerkintäuudistusta.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Sa­lais­ten kan­sioi­den Mul­de­ri­na ikui­ses­ti muis­tet­ta­va Da­vid Duc­hov­ny pa­laa ry­minällä te­le­vi­sioon uu­des­sa Ka­li­for­niaan si­joit­tu­vas­sa sar­jas­saan, jon­ka voi­nee suo­men­taa Los Elos­te­luk­si.

Sa­lais­ten kan­sioi­den Mul­de­ri­na ikui­ses­ti muis­tet­ta­va Da­vid Duc­hov­ny pa­laa ry­minällä te­le­vi­sioon uu­des­sa Ka­li­for­niaan si­joit­tu­vas­sa sar­jas­saan, jon­ka voi­nee suo­men­taa Los Elos­te­luk­si. Ufot ja pa­ra­nor­maa­lit il­miöt ovat vaih­tu­neet help­poi­hin nai­siin ja va­paa­seen sek­siin, mut­ta tut­tu ka­ris­ma, huu­mo­ri ja jo­pa hyvä ma­ku ovat sil­ti tal­lel­la.
Sar­ja pyö­rii Duc­hov­nyn esittämän kir­jai­li­jan ympä­rillä, jon­ka ar­ki on kamp­pai­lua me­ne­te­tyn per­heen uu­del­leen ko­koa­mi­sek­si ja ehkä vielä jo­ku päivä toi­sen­kin me­nes­tys­kir­jan kir­joit­ta­mi­sek­si. Va­paa-ai­ka puo­les­taan täyt­tyy sek­si­seik­kai­luis­ta, jot­ka pistäi­sivät Fren­dien Joeyn ja Ja­mes Bon­din­kin pu­nai­sik­si. Show­ti­me-kaa­pe­li­ka­na­val­le teh­ty sar­ja muun­taa Sink­kuelämää sar­jan rons­kiu­den mies­ten ymmärtämään muo­toon, eli vä­hemmän pu­het­ta ja enemmän pal­jas­ta pin­taa. He­do­nis­mi on kui­ten­kin pe­rus­tel­tua, ja pääo­sin ta­sa-ar­voi­suut­ta kun­nioit­ta­vaa.
Duc­hov­ny huo­kuu kai­ken näh­nyttä it­se­var­muut­ta ja ren­non poi­ka­mais­ta asen­net­ta, jot­ka lie­neevät osal­taan se­li­tys mie­hen il­miömäi­seen ky­kyyn tehdä jär­keä ka­vah­ta­vis­ta ta­pah­tu­mis­ta täy­sin us­kot­ta­via. Niinpä tässä­kin on mil­tei suo­ras­taan lo­gii­kan edel­lyttämää, että nai­nen toi­sen­sa jäl­keen syök­syy mie­hen hou­sui­hin, oli­pa sit­ten ky­se au­to­kaup­piaas­ta, sol­va­tus­ta deit­ti­kump­pa­nis­ta tai ex-vai­mon 16-vuo­tiaas­ta tytär­puo­les­ta. Selkä­ran­kaa ta­pah­tu­miin tuo kui­ten­kin ex-vai­mon määrä­tie­toi­nen uu­del­leenläm­mit­te­ly ja tei­ni­tyttä­ren kait­se­mi­nen.
Bok­si sisältää kaik­ki 12 en­simmäi­sen kau­den jak­soa kol­mel­le le­vyl­le pa­kat­tu­na. Jen­keissä sar­ja on juu­ri päättä­nyt toi­sen kau­ten­sa, jo­ten lisää seik­kai­lu­ja on odo­tet­ta­vis­sa Suo­meen­kin.

Kuva, ääni & ekstrat

Upean välitön, paikoin liki luonnottaman terävä kuva, jonka ainoa miinuspuoli on lievä värinä. Ääniraita toistaa dialogin moitteitta ja musiikkin leppoisasti. Ekstroissa sarjan luoneen Tom Kapinosin ja näyttelijöiden haastatteluita. Lisäksi mukana on vielä hyvänä tärppinä Dexter-sarjan piloottijakso. (IJ/EM)
23/12/2008
23/12/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy