Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Son of God

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: Kesto: 138 minuuttia
Julkaisija: Kuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Tai­dam­me to­dis­taa us­kon­nol­lis­ten elo­ku­vien uut­ta tu­le­mis­ta.

Tai­dam­me to­dis­taa us­kon­nol­lis­ten elo­ku­vien uut­ta tu­le­mis­ta. Dar­ren Aro­nofs­kyn Nooan ar­kin ja Rid­ley Scot­tin Moo­ses-e­lo­ku­van vä­lissä vuo­ros­sa on ame­rik­ka­lai­sen His­to­ry Chan­nel­lin tuo­tan­to Jee­suk­sen vai­heis­ta. Eri­kois­te­hos­teet ovat pa­ran­tu­neet sit­ten Charl­ton Hes­to­nin ajan ja ny­kyään Ci­ne­mas­co­pen lu­mon ti­lal­la tä­kynä on 3D-ku­va, mut­ta sa­mat ta­ri­nat kan­ta­vat yhä ta­pah­tu­mia. Myös tämä elo­ku­va­mit­taan sak­sit­tu mi­ni­sar­ja näyttää ko­meal­ta, vaik­ka efek­ti­kik­kai­luun ei ole läh­det­tykään.
Ky­se on 10-o­sai­sen "T­he Bib­le" -sar­jan elo­ku­va­mit­tai­ses­ta tii­vis­telmästä, jo­ka pyr­kii ku­vit­ta­maan Raa­ma­tun ker­to­muk­sia laa­jem­min­kin. Tämä elo­ku­va pe­rus­tuu pääa­sias­sa mi­ni­sar­jan vii­teen vii­mei­seen jak­soon, ku­ten ar­va­ta hy­vin voi­si­kin.
Eep­pi­siä mit­to­ja ha­ke­va ker­to­mus harp­poo al­ku­puo­lel­laan koh­tauk­ses­ta toi­seen ve­toa­van draa­man syn­ty­mi­sen kus­tan­nuk­sel­la, ja vaik­ka me­no rau­hoit­tuu­kin lop­pua koh­den, tun­tuu ote tällöin jo hii­pu­neen me­kaa­ni­sek­si Jee­suk­sen vaih­dei­den ker­tauk­sek­si. Elo­ku­va kyllä ku­vit­taa ko­meas­ti Raa­ma­tun ker­to­mia Jee­suk­sen vai­hei­ta ja por­tu­ga­li­lais­syn­tyi­nen Dio­go Mor­ga­do pait­si an­taa Jee­suk­sel­le ka­tu-us­kot­ta­vat puit­teet myös tai­tei­lee hy­vin yli-in­hi­mil­li­sen roo­lin­sa haas­teet. Tästä huo­li­mat­ta ky­se on jok­seen­kin pitkä­ve­tei­sestä elo­ku­vas­ta.
Peh­mein ve­doin luon­neh­dit­tu ker­to­mus ve­toaa ta­sapäi­senä raa­ma­tul­li­se­na fil­ma­ti­soin­ti­na ja kul­jet­taa mu­ka­naan vai­vat­ta, mut­ta elo­ku­va­na tämä jää sil­ti vain pä­tevän tv-e­lo­ku­van ta­sol­le. Pin­ta on koh­dal­laan ko­meas­ti, näyt­te­lijä­suo­ri­tuk­set val­tao­sin kun­nos­sa ja ta­ri­na tut­tuu­des­taan huo­li­mat­ta kiin­nos­ta­va, mut­ta epi­so­di­mai­sen näy­telmän si­vu­ma­kua ei pys­ty välttämään.

Kuva, ääni & ekstrat

Viitseliäästi luotu miljöö, taidokas joskin hitusen televisioimainen kuvaus ja tunnelmallinen, joskin hieman alleviivaava musiikkiraita. Miellyttävän terävä, maanläheisin sävyin väritetty ja horjumattoman vakaa kuva. Virkeä ääniraita on dialogia myöten luonteva. Yllättäen Hans Zimmer on ollut mukana musiikkiraidan suunnittelussa. Käännöksessä pari pientä virhettä, joista pahiten silmään pistää Jeesuksen valtuutusta koskevan kysymyksen vastaus, joka on englanniksi "On His authority" ja suomeksi "hänen omallaan". Ekstroissa traileri ja koosteita. (IJ)
04/01/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.

Kappas.

Nyt ei näemmä tärppejä löytynyt. Mitä jos tsekkaisit saman genren uusimpia elokuvia?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy