Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

World War Z - 3D

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MVC 3D 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7332431040670

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

YK:n lu­kuun maail­man krii­si­pesäk­keitä kiertä­nyt tut­ki­ja jou­tuu piik­ki­pai­kal­le kun ä­kil­li­nen epi­de­mia al­kaa muut­taa ih­mi­siä ve­si­kau­hui­sik­si mätä­kim­puik­si.

YK:n lu­kuun maail­man krii­si­pesäk­keitä kiertä­nyt tut­ki­ja (B­rad Pitt) jou­tuu piik­ki­pai­kal­le kun ä­kil­li­nen epi­de­mia al­kaa muut­taa ih­mi­siä ve­si­kau­hui­sik­si mätä­kim­puik­si. Vi­rus­dek­ka­rin ja zom­bie-mätön näpsäkäs­ti yh­distävä elo­ku­va ei ty­pistä epi­de­mian syn­ty­me­ka­nis­mia al­kuint­rok­si vaan hi­vut­tau­tuu as­kel as­ke­leel­ta koh­ti ta­pah­tu­mien syitä ja mah­dol­lis­ta vas­talää­kettä.
E­lo­ku­va luo hie­nos­ti tun­nel­maa tar­joi­le­mal­la kaik­ki gen­ren va­kio­koh­tauk­set, mut­ta myös run­saas­ti omia ai­voi­tuk­siaan yllättävän vet­reässä kuo­sis­sa. Ry­mis­te­lyä riittää maal­la ja il­mas­sa, mut­ta toi­min­ta py­syy ta­ri­nan­kul­je­tuk­sen vaa­ti­mis­sa sfää­reissä ja niin ti­lan­teet kuin miljööt­kin vir­keinä. Phi­la­delp­hias­ta Ko­rean de­mi­li­ta­ri­soi­dul­le vyö­hyk­keel­le ja sul­jet­tuun Je­ru­sa­le­miin vaih­tu­vat ta­pah­tu­ma­pai­kat ovat kuin Ja­mes Bon­dis­ta kon­sa­naan, eikä tätä pys­ty ai­na­kaan hauk­ku­maan klaust­ro­fo­bi­sek­si bud­jet­ti­kyräi­lyk­si. Raf­laa­van ni­men herättä­miin en­nak­ko-o­do­tuk­siin näh­den lop­pu­tu­los on erittäin po­si­tii­vi­nen yllä­tys.
Ta­ri­nan lu­pai­le­ma se­li­tys jää lo­pul­ta pitkäl­ti uu­pu­maan, mut­ta tässä löy­det­ty oi­val­ta­va tais­te­lu­mah­dol­li­suus on se­kin enemmän kuin gen­ressä yleensä. Ko­he­ren­tin al­ku­ta­ri­nan puut­tu­mi­nen kieltämättä hie­man kes­kipäistää tätä, mut­ta toi­saal­ta na­pak­ka lop­pu ja muu­ta­ma ta­va­no­mais­ta raa­dol­li­sem­pi kään­ne riittää herättämään res­pek­tiä. Hyvä tun­nel­ma. Teat­te­ri­ver­sio.

Kuva, ääni & ekstrat

Kylmän sinisin ja vihertävin sävyin värjätty kuva on kiitettävän terävä ja hektisimpiä otoksia lukuun ottamatta myös hallitun vakaa. Tiukimmassa zombie-vyörytyksessä ainakin aktiivi-3d:llä tuntuu olevan hieman vaikeuksia pitää kuosinsa. Tilavaikutelma luo asiallisesti syvyyttä, mutta aidolta tilakuvalta tämä ei koskaan aivan vaikuta - eikä sitä olekaan. Ääniraita on hienosti mukana tunnelmissa. Ekstraton. (IJ)
29/12/2013
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy