Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Kirjavaras

The Book Thief 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 131 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112707217

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Vir­kistävän omin­ta­kei­nen draa­ma nuo­res­ta sak­sa­lais­tytöstä, jo­ka jou­tuu muut­ta­maan kas­vat­ti­ko­tiin vie­raal­la paik­ka­kun­nal­la toi­sen maail­man­so­dan al­la — ai­ka­na, jol­loin nat­si­puo­lue ja­koi maa­ta kan­nat­ta­jiin, vas­tus­ta­jiin ja uh­rei­hin.

Vir­kistävän omin­ta­kei­nen draa­ma nuo­res­ta sak­sa­lais­tytöstä (Sop­hie Né­lis­se), jo­ka jou­tuu muut­ta­maan kas­vat­ti­ko­tiin vie­raal­la paik­ka­kun­nal­la toi­sen maail­man­so­dan al­la — ai­ka­na, jol­loin nat­si­puo­lue ja­koi maa­ta kan­nat­ta­jiin, vas­tus­ta­jiin ja uh­rei­hin.
Elämä uu­des­sa ou­dos­sa pai­kas­sa on tytöl­le jännä paik­ka, mut­ta vä­hi­tel­len ar­ki al­kaa hy­myillä kun uu­det adop­tio­van­hem­mat osoit­tau­tu­vat sydä­mel­li­sik­si ih­mi­sik­si. Eri­tyi­sen suu­ri vai­ku­tus tyttöön on lup­sa­kan kan­nus­ta­val­la adop­tioisällä (hie­man Dumb­le­do­re­mai­sen roo­lin vetävä Geoff­rey Rush), jo­ka tun­tuu he­ti ole­van tämän kans­sa oi­keal­la aal­lon­pi­tuu­del­la, mut­ta myös en­sial­kuun kylmä äi­ti (E­mi­ly Wat­son) läm­pe­nee uu­del­le tyttä­rel­leen so­ta-a­jan vas­toinkäy­mis­ten kes­kellä. Jo it­sessään haas­ta­vas­ta elämän­ti­lan­tees­ta uh­kaa kui­ten­kin tul­la mah­do­ton kun per­he an­taa pii­lo­pai­kan nat­sien ta­ka-a­ja­mal­le juu­ta­lais­po­jal­le.
Aust­ra­lia­lais­syn­tyi­sen Mar­kus Zu­sa­kin sa­man­ni­mi­seen kir­jaan poh­jau­tu­va elo­ku­va on oma­laa­tui­sen kau­nis ja sa­du­no­mai­nen pa­la elämää vai­keis­sa olois­sa. Ta­pah­tu­mien kul­kuun mah­tuu pal­jon me­ne­tystä ja koet­te­le­mus­ta, mut­ta syn­kis­te­ly py­syy ai­na kieh­to­vas­ti etäällä — tai vä­hintään ri­vien vä­lissä. Kir­jan in­noi­tuk­se­na ovat toi­mi­neet Zu­sa­kin omien van­hem­pien ta­ri­nat lap­suu­des­ta Sak­sas­sa ja Itä­val­las­sa, ja osin tun­tuu­kin, että elo­ku­van ta­ri­na on suo­da­tet­tu las­ten kor­vil­le so­pi­vak­si, mut­ta tämä ei kui­ten­kaan ole joh­ta­nut millään ta­voin lap­sel­li­seen tul­kin­taan. Lop­pu­rat­kai­su­kin on suo­ras­taan hur­ja, mut­ta sitä on myös vii­ka­te­mie­hen käyttö ker­to­ja­na.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva ja hyvä hillitty ääniraita. Natsisaksan kotirintaman miljöötä luodaan vähäeleisen onnistuneesti, eikä mukanaelämisen illuusiota riko mikään. Ekstroissa making of -koosteita (31 min.), poistettuja kohtauksia (7 min.) ja traileri. (IJ)
30/07/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy