Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Late Lammas - Taiteilijan elämää ja 7 muuta tarinaa

Shaun the Sheep 2 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 56 minuuttia
Julkaisija: NordiskKuva:
Anamorfinen 1.75
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
  EAN: 6420201173473

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk) ellei toisin mainita.

Elokuva

La­te Lam­mas on jat­koa Pe­ter Lord & Nick Park -­kak­si­kon me­nes­ty­neil­le va­ha-a­ni­maa­tioil­le.

La­te Lam­mas (S­haun the Sheep) on jat­koa Pe­ter Lord & Nick Park -kak­si­kon me­nes­ty­neil­le va­ha-a­ni­maa­tioil­le. Aard­man-yh­tiön jo aiem­mis­sa töissään esit­te­lemät hel­lyttävät lam­mas­hah­mot ovat saa­neet pää­roo­lin näissä seit­sen­mi­nuut­ti­sis­sa pät­kissä.
Kek­se­liäs La­te on va­rus­tel­tu nor­mi­lam­mas­ta kor­keam­mal­la ä­lyk­kyy­so­samäärällä. Si­vuo­sa­suo­si­kik­si nous­see lam­mas­koi­ra Vuh­ku.
Vaik­ka koh­dey­leisö te­le­vi­sion esi­ty­sa­jan­koh­dis­ta pää­tel­len oli­si­kin lap­si­jouk­kiois­sa, ei näi­den lam­pai­den toi­min­ta voi ol­la kos­ket­ta­mat­ta myöskään ai­kui­sem­pia kat­so­mo­no­sia. Va­ha­hah­mo­jen lii­keh­dintä ja il­mei­ly hy­myi­lyttää py­syväs­ti — ku­ten on teh­nyt ai­na en­simmäi­sistä Wal­la­ce & Gro­mit -jak­sois­ta läh­tien. Lam­mas­jen­giin liit­tymättö­miin­kin il­miöi­hin jä­ri­syttävän tar­kas­ti pa­neu­tu­neet kä­si­kir­joi­tuk­set hu­vit­ta­vat ku­va ku­val­ta. Eläin­kun­nan edus­ta­jien kes­kinäi­set ede­sot­ta­muk­set luo­vat ih­mi­sel­le tun­te­mat­to­mia jän­nit­teitä — sa­moin va­haih­mis­ten kans­sakäy­mi­nen eläin­ten luo­mas­sa maail­mas­sa.
Toi­nen La­te-ko­koel­ma sisältää kah­dek­san jak­soa en­simmäi­seltä tuo­tan­to­kau­del­ta: (#16, Big Top Tim­my), Mie­li maas­sa (#4, Tim­my in a Tiz­zy), Piz­za­keik­ka (#8, Ta­ke Away), Myyrän­työtä (#18, Moun­tains out of Mo­le­hills), Kum­mi­tus­jut­tu (#12, Litt­le Sheep of Hor­rors), Ome­na­so­ta (#5, Sc­rum­ping), Juh­lat la­dos­sa (# 10, Sa­tur­day Night Shaun) sekä Tai­tei­li­jan elämää (#6, Still Li­fe).
Pie­nemmällä vai­val­la ja ku­lut­ta­jaystäväl­li­semmällä hin­nal­la oli­si sel­vit­ty, jos oli­si jul­kais­tu Suo­mes­sa­kin al­ku­peräi­nen brit­ti­bok­si, jos­sa ko­ko 20-jak­soi­nen tuo­tan­to­kau­si oli­si saa­ta­vil­la yh­dellä ker­taa. Nyt kah­den kau­den jak­sot on le­vi­tet­ty vii­del­le le­vyl­le. Ken­ties tämä pal­ve­lee jo­tain tar­koi­tus­ta, ai­kuis­kat­so­jal­le se ei sel­viä. Eko­ja­lanjäl­ki kas­vaa.

Kuva, ääni & ekstrat

Takakanteen suhaistu alkuperäisnimi 'Shaun the Sheep 2' on keksitty maahantuojan toimesta. Takakannessa uhkaillaan, että esitys olisi dubattu Skandinavian kielille. Siitä ei kuitenkaan ole pelkoa, eiväthän lampaat varsinaista puhetta edes päästele. Kyseessä on siis alkuperäinen ääniraita. Kuva piirtyy loistavasti, värit ovat kuin todellisessa vahamaailmassa. Ei ekstroja. (VA)
28/05/2016

Tekijät

Ohjaaja: Useita
Pääosissa: John Sparkes Justin Fletcher Jo Allen (äänet)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy