Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Headshot

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: Night Visions 2016 
  
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Night Visions 2016) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ran­ta­hie­ti­kol­le aje­leh­tii viil­lel­ty mies.

Ran­ta­hie­ti­kol­le aje­leh­tii viil­lel­ty mies. Hen­ki pi­hi­see vai­voin, ar­pia on ympä­ri var­ta­loa, muis­ti­kin men­nyt. Pään sisään juut­tu­nut luo­ti ei an­na suo­raa vas­taus­ta ta­pah­tu­mien ete­ne­mi­sestä. Miestä tut­ki­va Ai­lin ot­taa ta­pauk­sen hen­kilö­koh­tai­sel­la ta­sol­la va­ka­vas­ti, mies vail­la men­nei­syyttä va­ras­taa toh­to­ri­na­lun sydä­men. Tun­net­tu ri­kol­lis­joh­ta­ja Lee ei ole muis­tiaan me­nettä­nyt. Päähän am­mut­tu mies on löy­dettävä.
In­do­ne­sia on hi­vut­tau­tu­nut toi­min­tae­lo­ku­van kar­tal­la kär­jen tun­tu­maan, ult­ravä­ki­val­tai­sen ku­vas­ton osal­ta jo­pa vii­lettä­nyt va­sem­mal­ta ohit­se. Iko Uwai­sin täh­dittämä Heads­hot lyö, pot­kii, am­puu ja viil­te­lee kuin mo­nas­ti hoe­tut mil­joo­nat vol­tit. Tais­te­lu­koh­taus­ten ko­reog­ra­fia rul­laa ka­me­ra­työn kans­sa sau­mat­to­mas­ti. Edi­tin pöydältä on kas­va­tet­tu lisä­vauh­tia.
Kä­si­kir­joi­tus­puo­lel­la apu­ja kai­va­taan. Mak­si­mia­sen­toon sää­det­ty toi­min­ta ei riitä pää­sy­li­pu­nos­ta­jal­le, kat­so­jaa aliar­vioi­daan pa­has­ti. Luo­ti­sa­teen sisään kir­joi­tet­tu rak­kaus­ta­ri­na syt­tyy liek­kiin pe­rus­teet­ta, ete­ne­mi­nen on sa­nal­la sa­noen vä­kinäistä. Ikään kuin nais­kat­so­jat oli­si­vat mitään pyytä­neet, pie­ni­muo­toi­set hem­pei­ly­sek­vens­sit vuo­rot­te­le­vat ac­tio­nin kans­sa. En­sit­ref­fi­lef­fa­suo­si­tuk­sia ei jae­ta, rak­kaus on tur­haa. Ro­man­tiik­ka vuo­rot­te­lee ko­vin pääl­le­lii­ma­tus­ti ult­ravä­ki­val­lan kans­sa.
Heads­hot on omas­sa sek­to­ris­saan kui­ten­kin täy­del­li­nen mes­ta­rinäy­te, viih­dyttä­vyy­dessään ver­ra­ton. Hy­vin kun­nia­kas puh­das­ve­ri­nen toi­min­ta­seik­kai­lu, jon­ka en­si­si­jai­nen tar­koi­tus on tar­jo­ta viih­dettä vä­ki­val­lan­hi­moi­sim­mal­le kan­sa­no­sal­le. Se on hulp­pea yh­dis­telmä mar­tial arts -o­saa­mis­ta, lui­den­kat­ko­mis­ta ja lä­piam­mut­tu­ja luo­te­ja. Se jättää jäl­keensä lit­ra­kau­pal­la ver­ta ja hyl­syjä sekä ta­kuu­var­man päänsä­ryn.
Night Vi­sions Back to Ba­sics 3016 -oh­jel­mis­toa. Elo­ku­vas­sa ei tois­tai­sek­si ole suo­men­kie­listä teks­ti­tystä. (VA)
17/11/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy