Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

This is 40

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 134 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5050582936902

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Na­pa­kas­ti kynäil­ty sket­si­ko­koel­ma neljää­kymp­piä lä­hes­tyvästä pa­ris­kun­nas­ta, jo­ka kamp­pai­lee kaik­kien nii­den asioi­den kans­sa jois­ta tei­ni-iän epä­var­muu­des­ta sel­vin­nei­den tu­lee ol­la huo­lis­saan en­nen sees­tei­sen elä­keiän koit­toa.

Na­pa­kas­ti kynäil­ty sket­si­ko­koel­ma neljää­kymp­piä lä­hes­tyvästä pa­ris­kun­nas­ta (Paul Rudd ja Les­lie Mann), jo­ka kamp­pai­lee kaik­kien nii­den asioi­den kans­sa jois­ta tei­ni-iän epä­var­muu­des­ta sel­vin­nei­den tu­lee ol­la huo­lis­saan en­nen sees­tei­sen elä­keiän koit­toa. Agen­dal­la ovat kaik­ki tu­tut pul­mat pai­no­voi­man voit­ta­mi­ses­ta viag­ral­la, pa­ri­suh­teen vaa­li­mi­ses­ta las­ten hoi­don lo­mas­sa ja etäis­ten tai muu­ten vain on­gel­mal­lis­ten su­ku­lais­ten kans­sa luo­vi­mi­nen, mut­ta kaik­kea tätä pyö­ri­tellään ta­va­no­mais­ta vet­reäm­min.
Na­pa­kal­la tah­dil­la pus­ke­va huu­mo­ri kuk­kii ki­vas­ti, eivätkä nau­rut jää teennäi­sik­si. Yllättävän pitkän al­ku­ty­ki­tyk­sen jäl­keen elo­ku­va päästää yhtä yllättäen vaih­teen va­paal­le ja heittäy­tyy jok­seen­kin epäämäräi­sel­le odot­te­lu­lin­jal­le kat­so­maan mikä lu­kui­sis­ta po­ten­tiaa­li­sis­ta krii­seistä to­teu­tuu. Vit­sin vääntö jää vaih­dok­sen myötä vä­hemmäl­le, mut­ta sen vas­ti­neek­si saa­daan ko­me­dioi­den sa­ral­la poik­keuk­sel­li­sen elämän­ma­kuis­ta draa­maa — ja edel­leen koh­taus ker­ral­laan on­nis­tuu pait­si yllättämään myös hy­ker­ryttämään. Se että ku­vaus pu­ree näin hy­vin tar­koit­ta­nee, että ne­li­kymp­pi­syys lä­hes­tyy omal­la­kin koh­dal­la vääjäämättä.
Ah­det­tu, mut­ta ei tu­keh­tu­nut, ja määrä­tie­toi­nen, mut­ta va­paas­ti hen­gittävä — var­sin omin­ta­kei­nen, elämän­ma­kui­nen ja haus­ka ko­me­dia siis. Ko­me­diak­si tämä on myös poik­keuk­sel­li­sen pitkä, vaik­ka tätä ei juu­ri tie­dos­ta­kaan en­nen kuin ta­ka­kant­ta lu­kies­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva on lämminsävyinen, luonnollinen ja vakaan erotteleva. Hyvä äänitaita osaa käyttää myös musiikkia taustalla kohtuullisesti. Ekstroissa asiallinen ohjaaja/käsikirjoittajan kommenttiraita, making of (50 min.), poistettuja kohtauksia (36 min.), pidennettyjä kohtauksia (18 min.), mokia (8 min.), Triumph the Insult Comic Dog -sketsi (9 min.) ja sekalainen sarja poistetuista kohtauksista käyviä hupihenkisiä koosteita. (IJ)
27/10/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy