Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Courier

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2020Kesto: 119 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 2.39
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5709165256721

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hui­kea va­koo­jajännä­ri brit­ti­lii­ke­mie­hestä, jos­ta tu­lee neu­vos­to­liit­to­lai­sen GRU-­ken­raa­lin ku­rii­ri län­teen.

Hui­kea va­koo­jajännä­ri brit­ti­lii­ke­mie­hestä (Be­ne­dict Cum­ber­batch), jos­ta tu­lee neu­vos­to­liit­to­lai­sen GRU-ken­raa­lin ku­rii­ri län­teen. Kylmän so­dan to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ta­ri­na imai­see mu­kaan­sa vas­taan­sa­no­mat­to­mal­la voi­mal­la, jo­ka esittää suur­val­ta­pe­lin ih­mi­sen­ko­koi­sis­sa mi­tois­sa mut­ta hul­pean uh­kaa­vis­sa puit­teis­sa.
Tämä on klas­si­nen va­koi­lud­raa­ma gen­re-luo­ki­tuk­sen par­haas­sa mer­ki­tyk­sessä. Ta­ri­na py­syy ver­rat­tain us­kol­li­se­na to­si­ta­pah­tu­mil­le ja sen kään­teet sol­ju­vat mag­neet­ti­ses­ti il­man sil­mitöntä säntäi­lyä tai tur­hanpäiväistä mac­hoi­lua. Jo­kai­sel­la ta­ri­nan kään­teellä ja jo­pa jo­kai­sel­la dia­lo­gin ri­villä tun­tuu ole­van pai­noar­voa maa­pal­lon ydin­tu­hon välttä­mi­sessä, eikä vaa­ra ole tällä ker­taa pääl­le­lii­mat­tu. Ai­noas­taan mies­ten vii­mei­nen koh­taa­mi­nen tun­tuu ole­van elo­ku­val­lis­ta se­pi­tettä.
Be­ne­dict Cum­ber­batch te­kee tässä vä­kevän us­kot­ta­van roo­lin maal­lik­ko­na, jo­ka kas­tau­tuu iso­jen poi­kien pe­liin suur­val­to­jen vä­lillä. Rac­hel Bros­na­han te­kee niin ikään mai­nion si­vuo­san CIA-a­gent­ti­na, jo­ka ta­lut­taa mie­hen vaa­ran silmään osaa­van vä­hin elein. Myös näi­den neu­vos­to­liit­to­lais­ta vas­ta­pa­ria näyt­te­levä Me­rab Ni­nid­ze ot­taa roo­lin­sa us­kot­ta­vas­ti lan­ko­ja ve­del­len, ja nii­hin myös sot­keu­tuen.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Gre­vil­le Wyn­nen ja Oleg Pen­kovs­kyn to­si­ta­ri­naan 1960-lu­vul­ta. Mies­ten toi­mil­la nähdään ol­leen suu­ri mer­ki­tys Kuu­ban ydink­rii­sin ja ko­ko mo­lem­min­puo­li­sen tu­hon ase­tel­man vä­hittäi­sessä pur­ka­mi­ses­sa.
Tämä on is­ke­vin agent­ti­seik­kai­lu sit­ten Va­koo­jien sil­lan. Tässä gen­ressä ei myöskään nähdä tur­han mon­taa ta­paus­ta, jois­sa pop­cor­nin ja tie­to­ko­ne­te­hos­tei­den kiih­dyttämä säntäi­ly ei oli­si se pääa­sia. Vah­va suo­si­tus.

Kuva

Upea periodikuva on kylmä, tiukka ja läpättävön elävä. Elämä rautaesiripun ja kaltereiden takana välittyy kylmäävän uskittavasti, eikä annosta puutu uskottavaa rosoa tai niukkuuden ajan uskottavuutta. Väritoisto on ilmeikkäästi kohdillaan ja jäljen erottelukyky mainiosti kohdallaan. Myös balettiesitys välittyy läsnäolevasti. Kuvattu Tsekissä.

Ääni

Hieno ääniraita saa kyyristymäån kohti tapahtumia, mutta kaikki osa-alueet toimivat elävän läsnäolevasti. Dialogin imu on mainio ja kaikki musiikkiraitaa myöten luo elävän kellopelin tuntua. Kannessa ääniraidaksi mainitaan DD5.1, mutta kyseessä on häviöttömästi pakattu 5.1-kanavainen DTS-HD Master Audio.

Ekstrat

Ekstraton. (IJ)
10/01/2022

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy