Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Towelhead

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 112 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen Anamofinen 2.39*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 208308 EAN: 6438044187359

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

”A­me­ri­can Beau­ty Meets Ju­no”.

”A­me­ri­can Beau­ty Meets Ju­no”. Le­vyn etu­kan­si osaa har­voin sa­noa osu­vam­min. Tästähän on ky­se: var­hais­nuo­ren lap­se­no­mai­ses­ta suh­tees­ta ympäröivään sek­sin kyllästämään maail­maan, jos­sa myös ai­kui­set tun­tu­vat ole­van pe­rin hu­kas­sa to­del­li­suu­den ja por­no­teol­li­suu­den vä­li­sessä kui­lus­sa. Sek­siä tih­kuu jo­ka puo­lel­la, mut­ta luon­te­va suh­de tun­tuu ole­van yhä ene­neväm­min ka­teis­sa.
Ja­si­ra on 13-vuo­tias tyttö, ”rät­tipää”, jo­ka jou­tuu vas­ta­ha­koi­ses­ti muut­ta­maan Li­ba­no­nin kris­ti­tyn isänsä ho­tei­siin Hous­to­niin. Tytöltä puut­tuu kaik­ki­nai­nen oh­jaus nais­ten maail­maan. En­simmäi­set kuu­kau­ti­set ai­heut­ta­vat kiu­sal­li­sia ti­lan­tei­ta, por­no­leh­det luo­vat vää­ris­ty­neitä odo­tuk­siaan ja naa­pu­rin Ira­kin re­ser­viläi­nen is­kee silmänsä tyttöön. Tum­mai­hoi­nen poi­kaystävä as­tuu ku­vioon mu­kaan, ja lieväs­ti sa­not­tu­na ää­ri­kon­ser­va­tii­vi­sil­la ja ra­sis­ti­sel­la isällä al­kaa tyttä­rensä ta­paan ki­vik­koi­nen opin­tie su­vait­se­vai­suu­teen.
Var­sin­kin elo­ku­van al­ku­puo­li voi tun­tua in­ho­rea­lis­ti­sel­ta, mut­ta elo­ku­va ta­pai­lee sen ver­ran tär­keitä asioi­ta, että se kan­nat­taa var­sin­kin pien­ten las­ten van­hem­pien kat­soa. Lap­set eivät ole ny­kyään sen ai­kui­sem­pia kuin en­nenkään.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva (anamorfinen 2.39:1) ja 5.1-ääniraita tarjoavat keskitason erottelukykyä. Katot elävät iloisesti haloilmiön kourissa. Ekstroihin on tallennettu 81 min. aiheeseen liittyviä keskusteludokumentteja. (PS)
15/02/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy