Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Roba

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2013Kesto: 504 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706130772118

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

MT­V3:l­la näh­ty ko­ti­mai­nen 12-o­sai­nen ri­kosd­raa­ma on­nis­tuu ku­to­maan yllättävän ve­toa­van ih­mis­suh­de­ver­kon Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa si­jait­se­van po­lii­sia­se­man ympä­ril­le.

MT­V3:l­la näh­ty ko­ti­mai­nen 12-o­sai­nen ri­kosd­raa­ma on­nis­tuu ku­to­maan yllättävän ve­toa­van ih­mis­suh­de­ver­kon Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa si­jait­se­van po­lii­sia­se­man ympä­ril­le. Uu­den kaa­pis­sa viih­tyvän ko­men­ta­jan alai­suu­des­sa van­ha tun­te­mat­to­man so­ti­laan sis­si­hen­ki ja uu­si so­siaa­li­sem­pi ote törmäävät, mut­ta lo­pul­ta lyövät kättä — ai­na­kin pa­rem­man viih­teen ni­missä. Sa­maan ai­kaan yk­sittäi­sillä po­lii­seil­la on vi­reillä mo­nen­mois­ta draa­maa kul­mien oi­ko­mi­ses­ta, sydän­koh­tauk­sen tor­jun­nas­ta, työ­pa­rin etäi­seen ihas­te­luun, net­ti­deit­tai­luun ja sisäi­seen tut­kin­taan.
Yk­sittäi­set ri­kos­ta­pauk­set ovat ke­peää ka­maa, mut­ta toi­sen ko­ti­mai­sen Po­lii­sit-sar­jan va­los­sa var­sin us­kot­ta­via. Ka­don­nei­den las­ten jäl­jittä­mi­sen, am­pu­jien et­si­mi­sen ja kor­rup­toi­tu­nei­den vir­ka­mies­ten päi­vit­te­lyn lo­maan mah­tuu rei­pas otos hul­lu­jen ja juop­po­jen kait­se­mis­ta, ku­ten var­mas­ti to­sielämässä­kin. Huu­mo­ri pil­kah­te­lee pal­kit­se­vas­ti pie­nissä het­kissä ja sup­lii­keis­sa let­kau­tuk­sis­sa, mut­ta myös ta­val­li­sia kan­sa­lai­sia so­pi­vas­ti näl­vi­vissä hätä­pu­he­luis­sa ja tur­his­sa tehtä­vissä.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva ja ääni. Ekstraton. (IJ)
01/08/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy