Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Before I Go To Sleep

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2014Kesto: 88 minuuttia
Julkaisija: SF Film 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018002210

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kan­nen mu­kaan tämä tril­le­ri pe­rus­tuu kan­sainvä­li­seen me­nes­tys­ro­maa­niin.

Kan­nen mu­kaan tämä tril­le­ri pe­rus­tuu kan­sainvä­li­seen me­nes­tys­ro­maa­niin. Oli mi­ten oli, ai­na­kin elo­ku­va­ver­sio käy huo­nos­ta esi­mer­kik­si siitä, mi­ten käy, kun kes­ken­kas­vui­sin nä­ke­myk­sin py­ritään luo­maan hitch­cock­mais­ta jän­ni­tettä ja an­to­nio­ni­mais­ta blowu­pia, jos­sa ku­va- ja ää­ninäyt­teet ote­taan dra­ma­tur­gian vä­li­neik­si. Siinä käy huo­nos­ti. Kat­so­jal­le ni­mittäin.
Ni­co­le Kid­man on muis­ti­sai­rau­des­ta kär­sivä Ch­ris­ti­ne Lu­cas, jo­ka herää jo­ka aa­mu muis­ta­mat­ta oi­keas­taan yhtään mitään. Hän jou­tuu poh­ti­maan, us­koa­ko avio­miestään (Co­lin Firth) tai ul­ko­puo­lis­ta lääkä­riä (Mark St­rong). Avio­mies pyr­kii nos­ta­maan muis­ti­ku­via ku­va­kol­laa­seil­la, ja vas­ta­poo­li puo­les­taan vi­deo­nau­hu­rin ja pu­he­lui­den avul­la.
Tämä on kyllä hy­vin tylsä elo­ku­va.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ei ekstroja. (PS)
05/04/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy