Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Westworld

Tappokone 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1973Kesto: 89 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

H­BO:n Wes­tworld-­sar­jan te­kemän uu­den is­kevän tul­kin­nan jäl­keen on mie­len­kiin­tois­ta pa­la­ta Mic­hael Crich­to­nin al­ku­peräi­sen elo­ku­van ää­rel­le vuo­teen 1973.

H­BO:n Wes­tworld-sar­jan te­kemän uu­den is­kevän tul­kin­nan jäl­keen on mie­len­kiin­tois­ta pa­la­ta Mic­hael Crich­to­nin al­ku­peräi­sen elo­ku­van ää­rel­le vuo­teen 1973.
C­rich­to­nin kä­si­kir­joit­ta­ma ja oh­jaa­ma elo­ku­va näyttää ikäi­seltään, mut­ta sar­jan ja elo­ku­van yh­tei­set su­ku­juu­ret ovat selvät. Ta­ri­nan lähtö­koh­dat ja pie­ni osa sar­jan en­simmäi­sen kau­den esit­te­le­mistä aja­tuk­sis­ta on tässä jo nähtä­villä, mut­ta ote on koo­mi­sem­pi ja vä­hemmän fi­lo­so­fi­nen. Sar­jan nä­ke­mi­sen jäl­keen tämä tun­tuu­kin suo­ras­taan pitkä­ve­tei­seltä ja tur­hal­ta esi­tyk­seltä, mut­ta ai­kajär­jes­tys muis­taen on ky­seessä to­ki ve­toa­va aja­tus­leik­ki.
Kol­mea hu­vi­puis­ton maail­maa yhtä ai­kaa pyö­rittävä elo­ku­va tun­tuu lo­pul­ta se­ka­me­te­li­so­pal­ta, jol­le ei pal­joa ar­moa an­tai­si il­man myö­hemmän sar­jan tuo­maa mie­len­kiin­toa. Kli­sei­nen to­teu­tus on myön­nettäväs­ti ol­lut te­kijöi­den ta­voit­tee­na, mut­ta tämä tie­to ei juu­ri kat­so­mis­ko­ke­mus­ta ko­hen­na. Lop­pu­tu­lok­se­na on aka­tee­mi­ses­ti kiin­nos­ta­va elo­ku­va, jol­le pitää an­taa pal­jon an­teek­si al­ku- ja lop­pu­teks­tien vä­lillä. Pie­net eroa­vai­suu­det myö­hemmän sar­jan kans­sa an­ta­vat juu­ri ja juu­ri riittäväs­ti syytä nähdä tämä sa­man ta­ri­nan mie­len­kiin­toi­se­na työ­ver­sio­na, eikä pelkästään huo­no­na elo­ku­va­na. Maail­mal­la ar­vos­te­lut ovat sil­ti ol­leet ylistä­viä.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva on miellyttävän vakaa ja kohtalaisen tarkka, joskin ikä tuntuu painavan antia. Väritoisto on hallittua, mutta muutoin satunnaista virhettä osuu silmiin muutamaan otteeseen. Selkeä ääniraita toistaa dialogin puhtaasti ja kornin musiikkiraidan armotta. Ekstroissa traileri, making of (9 min.) ja pisteenä i:n päälle muutamaa vuotta nuoremman CBS:n TV-sarjan piloottijakso vuodelta 1980 (48 min.). Saksalaispainos. (IJ)
19/12/2017

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy