Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Jason Bourne

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ro­bert Lud­lu­min Ja­son Bour­ne -­me­nes­tys­ta­ri­noi­den poh­jal­le löyhäs­ti ra­ken­tu­nut elo­ku­va­sar­ja näyttää kas­va­van Ja­mes Bond -­mit­ta­kaa­vaan.

Ro­bert Lud­lu­min Ja­son Bour­ne -me­nes­tys­ta­ri­noi­den poh­jal­le löyhäs­ti ra­ken­tu­nut elo­ku­va­sar­ja näyttää kas­va­van Ja­mes Bond -mit­ta­kaa­vaan. Klas­si­sen agent­ti­seik­kai­lun pe­rimästä kau­ho­vat elo­ku­vat luot­ta­vat puh­taa­seen toi­min­taan, tur­hanpäiväi­sel­le lä­tinäl­le ei roo­lia an­ne­ta. Pus­sai­lu on tytöil­le.
CIA:n suo­ran toi­min­nan ope­raa­tiot eivät kestä hi­tus­ta­kaan päivän­va­loa. Vuo­sien var­rel­la toi­mi­te­tut, vä­ki­val­loin pää­te­tyt epi­so­dit, on kir­jat­tu ää­rimmäis­ten tur­va­toi­mien taak­se sähköi­siin kan­sioi­hin.
Lau­mas­sa on kui­ten­kin ai­na mus­ta lam­mas. Agen­tuu­rin pää­ma­jan ko­neet vilk­ku­vat pu­nai­sel­la. Ve­kot­ti­met ker­to­vat kan­sioi­den siir­tyvän koh­ti tun­te­ma­ton­ta muis­ti­tik­kua. Se­kun­nis­sa sel­vi­tetään pet­tu­rin toi­mi­van sisä­pii­rissä. Yh­tei­set ni­mittäjät tut­ki­taan, Ja­son Bour­nen ni­mi nou­see esiin. Bour­ne on löy­dettävä.
A­jo­jah­ti koos­tuu tar­vit­ta­vas­ta määrästä epä­tie­toi­suut­ta, vä­ki­val­taa, mie­histä pul­lis­te­lua ja teat­raa­lis­ta au­to­jen ro­mut­ta­mis­ta. Van­ho­ja haa­vo­ja ja kos­ton­hi­moa pal­jas­tuu taus­tal­ta.
Paul Greeng­ras­sin oh­jaa­ma, sar­jan vii­des elo­ku­va täyttää useim­mat toi­min­ta­seik­kai­lun laa­tus­tan­dar­dit. Ku­vaus­pai­kat vaih­tu­vat huo­mat­ta­van ti­heään, hii­li­ja­lanjäl­ki on me­ga­lo­maa­ni­nen. Rea­lis­mi on kau­ka­na, niin ai­ka­ja­naa kuin mat­ka­ki­lo­met­rejä­kin tut­kail­les­sa.
Vir­kistäväs­ti elo­ku­va yrittää al­kuun ra­ken­taa hah­mo­jen­sa, jos­kin ste­reo­tyyp­pis­ten, vä­lil­le kiin­nos­ta­via ra­ken­tei­ta men­nei­syy­den poh­ja­tie­doil­la. Se ei kui­ten­kaan on­nis­tu sy­ventämään la­ji­tyyp­pinsä lat­teaa pe­rin­nettä, jättäen kat­so­mon puh­taan vi­suaa­li­sen ilo­tu­li­tuk­sen va­raan. On­nek­si sillä­kin pärjää. (VA)
03/08/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy