Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Godfather Coda - The Death of Michael Corleone

Kummisetä III 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2020/1990Kesto: 158 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
1080p 1.85
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 206725EAN: 8717418581466

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vuo­sien jäl­keen oh­jaa­ja Fran­cis Ford Cop­po­la pa­laa leik­kauspöydän ää­reen ja mik­saa kol­man­nen kum­mi­sedän uu­teen us­koon.

Vuo­sien jäl­keen oh­jaa­ja Fran­cis Ford Cop­po­la pa­laa leik­kauspöydän ää­reen ja mik­saa kol­man­nen kum­mi­sedän uu­teen us­koon. Tii­vis­tet­ty al­ku ja lop­pu, sekä siir­rel­tyjä koh­tauk­sia siinä vä­lillä tun­tuu ole­van oh­jaa­jan oma ku­vaus tästä ver­sios­ta.
On­ko tämä eri­lai­nen kuin aiem­pi leik­kaus? Kyllä. On­ko muu­tok­sil­la mer­ki­tystä? Eräs krii­tik­ko sum­mee­ra­si vas­tauk­sen hy­vin: kak­si edel­li­so­saa ovat edel­leen pa­rem­pia ja So­fia Cop­po­lan roo­li­suo­ri­tus ei ole tässä lain­kaan pa­rem­pi (vaik­ka tätä­kin on kuu­lem­ma trim­mat­tu joi­den­kin läh­tei­den mu­kaan). Elo­ku­van tem­po tun­tuu nyt kui­ten­kin na­pa­kam­mal­ta ja ai­ka on muu­toin­kin pa­ran­ta­nut haa­vat. Vuo­det ovat vie­ri­neet, So­fia Cop­po­la on hy­vittä­nyt kar­mean huo­non roo­li­suo­ri­tuk­sen­sa te­kemällä lois­ta­van ”­Lost in Trans­la­tion”:in ja muu­toin­kin myös kol­mo­so­sa tun­tuu jo nyt usean kat­se­lu­ker­ran jäl­keen oleel­li­sel­ta osal­ta saa­gaa.
Kol­mas kum­mi­setä on ai­na ol­lut hyvä elo­ku­va, ja tämä uu­si leik­kaus te­roit­taa sitä en­ti­sestään. Osin na­pak­kuus voi ol­la il­luu­sio­ta, sillä jo aiem­min mo­neen ker­taan näh­tyä ker­to­mus­ta on vai­kea pois­taa muis­tis­ta ja si­ten uu­si eteenpäin hyppäävä sämpläys siitä tun­tuu hek­ti­semmältä. Uu­si aloi­tus Im­mo­bi­lia­ren kaap­paus­kes­kus­te­lus­ta heittää nyt kat­so­jan suo­raan ta­pah­tu­miin ta­val­la, jo­ka tun­tuu tuo­reel­ta ja elävältä. Van­ha al­ku ve­ne­ma­jas­ta tun­tuu suh­tees­sa pitkä­ve­tei­semmältä, mut­ta ei tur­hal­ta tu­hon­ku­val­ta sekään. Uu­si ku­ris­tet­tu lop­pu sitä vas­toin puo­les­taan tun­tuu nyt liian töksähtävältä — yhtäai­kaa hätäi­seltä ja au­kijäävältä — kai­ken tun­ne­kuo­hun päät­teenä. Kuo­lee­ko Mic­hael Cor­leo­ne it­se asis­sa tässä ku­ten elo­ku­van ni­mi lu­paa? Hen­ki­ses­ti kyllä, mut­ta uu­si leik­kaus jättää muun tul­kin­nan­va­rai­sek­si.
Kah­den jät­tiläi­sen va­na­ve­dessä tämä ei edel­leenkään yllä sa­mal­le ta­sol­le, mut­ta kol­mas osa on kai­kis­sa leik­kauk­sis­saan hyvä. It­se pidän enemmän aiem­mas­ta leik­kauk­ses­ta, mut­ta ma­kua­siois­ta voi vain kiis­tellä. Jo­ka ta­pauk­ses­sa tämä noin 12 mi­nuut­tia ly­hyem­pi leik­kaus tar­joaa hyvän te­ko­syyn kat­soa elo­ku­va uu­del­leen, ker­taan tai jo­pa kah­teen.

Kuva & ääni

Asiallinen kuva ja ääni. Kuva on likimain yhtä terävä kuin aiemmin, paikoin ehkä aavistuksen terävämmän oloinen kuin aiemmin, mutta samalla kuva on myös selkeästi tummasävyisem. Äääniraita on skarppi ja tunnelmallinen. Dialogi kuulostaa yhä paikoin hieman etäiseltä, mutta koska kyseessä on lähinnä Sophia Coppolan ja muutaman muun näyttelijän ulosanti, ei tästä välttämättä tarvitse syyttää ääniraitaa. Tekstitys on aiempaan tapaan kellertävä ja serifi. Ekstroissa ohjaajan alustus elokuvalle.

Ekstrat

Ekstrat kannattaa kaivaa aiemmalta trilogian boksilta. Tässä mukana on vain ohjaajan lyhyt uusi alustus. (IJ)
08/03/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy