Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Blade (R1)

Blade 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1998Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: New Line Home VideoKuva:
Anamorfinen 2.29*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (New Line Home Video) ellei toisin mainita.

Elokuva

E­ri­no­mai­nen le­vy ku­ten ko.

E­ri­no­mai­nen le­vy ku­ten ko. ja­ke­li­jal­le on omi­nais­ta. New Li­nen Pla­ti­num-sar­jas­sa on to­tut­tu huip­pu­ku­vaan ja -ää­neen. Tämä tar­joaa ko­van sar­jan ko­vin­ta jäl­keä. Clair­mont Sco­pe, teat­te­ris­sa 2.40:1. Upeat, au­kea­vat clip-kan­net. Pal­jon bo­nuk­sia. Au­dio­rai­dat oh­jaa­jal­le ja näyt­te­lijöil­le. Eril­li­nen rai­ta Mark Is­ha­min mu­sii­kil­le sä­veltäjän kom­men­teil­la. Neljä do­ku­ment­tia. Lyi­jy­kynä­luon­nok­sia. Vam­pyy­ri­su­vut sel­vil­le. Biog­ra­fiat. Trai­le­ri. PC-ext­roi­na kä­si­kir­joi­tuk­sen käyttö koh­tauk­sis­sa, Bla­den vas­taa­not­to 1998 Co­mi­Con-mes­suil­la ja hel­pot lin­kit web­bi­si­vuil­le. Muut luon­neh­din­nat, kts. R2 (Suo­mi).
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy