Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Oblivion

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2013Kesto: 124 minuuttia
Julkaisija: Paramount 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tom Crui­se on pos­ta­po­ka­lyp­ti­sen maa­pal­lon talk­ka­ri, jon­ka tehtävänä on pitää pum­put pyö­rimässä mui­den la­ji­to­ve­rei­den­sa jo ki­pittäessä koh­ti Sa­tur­nuk­sen kuu­ta.

Tom Crui­se on pos­ta­po­ka­lyp­ti­sen maa­pal­lon talk­ka­ri, jon­ka tehtävänä on pitää pum­put pyö­rimässä mui­den la­ji­to­ve­rei­den­sa jo ki­pittäessä koh­ti Sa­tur­nuk­sen kuu­ta. Pil­vien ylä­puo­li­ses­sa la­si­lin­nas­saan ma­jai­le­va huol­to­mies kiertää au­tioi­tu­nei­ta man­tu­ja huol­ta­mas­sa ha­jon­nei­ta luo­tai­mia, mut­ta mie­hen unis­sa ky­tee epäi­lys hä­nel­le syö­te­tyn maail­man­kat­so­muk­sen säröistä.
C­rui­sen va­kaal­la kä­dellä vetämä sci­fi-pläjäys ty­pis­tyy lo­pul­ta ka­sak­si yli­pit­kiä su­van­to­ja, it­se­riit­tois­ta rä­si­kintää ja tie­to­ko­nei­den näytönsäästä­jinä omim­mil­laan ole­via pos­ta­po­ka­lyp­ti­sia mai­se­ma­ku­via — joi­ta to­sin säes­tetään pe­rin osu­vas­ti Van­ge­lik­sen mu­siik­kia muis­tut­ta­val­la ää­ni­rai­dal­la. Muut hah­mot lisäävät tähän kei­tok­seen vain vähän, vaik­ka Mor­gan Free­man pii­pah­taa mu­ka­na morp­heuk­se­na ja Ol­ga Ku­ry­len­ko on so­vi­tet­tu avai­mek­si mys­tee­riin.
Puo­livä­liin as­ti me­no mais­tuu, mut­ta sit­ten kä­si­kir­joit­ta­ja vetää am­mees­ta tul­pan ir­ti ja il­ma­va oo­pe­ra muut­tuu se­kun­das­ci­fik­si, jos­ta on tun­nis­tet­ta­vis­sa Wall-e:n, Mat­ri­xin, Ava­ruus­seik­kai­lu 2001:n ja lu­ke­mat­to­man muun tu­le­vai­suu­den luo­taa­jan vai­kut­tei­ta. Tämä rap­pio on har­mi, sillä en­simmäi­nen tun­ti on var­sin kou­kut­ta­vaa tois­maal­lis­ta oo­pe­raa, jos­sa yk­sinäi­nen kor­pi­so­tu­ri kol­kut­te­lee hä­nel­le syö­te­tyn pa­junköy­den ra­jo­ja mauk­kaas­ti ja ver­rat­tain us­kot­ta­vas­ti.
Au­dio­vi­suaa­li­ses­ti ener­gi­nen elo­ku­va kai­pai­si trim­maus­ta kes­toon­sa ja ehkäpä jon­kun sci­fin maest­ron sor­mea suo­ra­vii­vai­sen kä­si­kir­joi­tuk­sen­sa ehos­ta­mi­seen. Pa­la­set ovat sinällään hy­viä, ku­ten uni­kap­se­lin törmäyk­sen ympä­ril­le ra­ken­net­tu koh­taus osoit­taa, mut­ta ko­ko­nai­suus jää pu­ru­ku­min ta­sol­le. Elo­ku­va pe­rus­tuu oh­jaa­jan omaan tois­tai­sek­si il­mei­ses­ti jul­kai­se­mat­to­maan sar­ja­ku­vaan. (IJ)
19/04/2013

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy