Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Bond 50 – Celebrating Five Decades of Bond

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1962-2008Kesto: 2750 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 1.66-2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438044343663

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kun Bond-­kuu­me rie­huu par­hail­laan hur­jim­mil­laan Sky­fall-e­lo­ku­van hyvän ar­vos­te­lu- ja yleisö­me­nes­tyk­sen sii­vittämänä, ei lie­ne ih­me, että ko­ko Bond-­kaa­no­nin keräävä BD-­ko­koel­ma eh­ti jo lop­pua kau­pois­ta.

Kun Bond-kuu­me rie­huu par­hail­laan hur­jim­mil­laan Sky­fall-e­lo­ku­van hyvän ar­vos­te­lu- ja yleisö­me­nes­tyk­sen sii­vittämänä, ei lie­ne ih­me, että ko­ko Bond-kaa­no­nin keräävä BD-ko­koel­ma eh­ti jo lop­pua kau­pois­ta. Nyt on saa­tu lisäerä. Suo­sit­te­len han­kin­taa.
Bon­din 50-vuo­ti­sen elo­ku­va­tai­pa­leen kun­niak­si on sa­not­ta­va, että sit­koa löy­tyy. Ku­vaa­va esi­merk­ki löy­tyy va­rus­kun­nis­ta. Nuo­rem­man poi­ka­ni mu­kaan ko­ko komp­pa­nia ko­koon­tuu ai­na maa­nan­tai­sin kat­so­maan te­le­vi­sion Bond-uu­sin­taa Ne­lo­sel­le. Näin on ol­lut vii­me­viik­koi­na, vaik­ka vuo­ros­sa ovat ol­leet tyy­littömät ja ve­rettömät Pier­ce Bros­na­nin täh­dittämät jak­sot. Bond on huo­noim­mil­laan­kin kuin Uu­no Tur­ha­pu­ro: kai­ke­nikäi­set siir­tyvät hih­kuen ruu­dun ää­reen, vaik­ka ky­seessä ei suin­kaan ole ta­sa­laa­tui­nen saa­ti tai­teel­li­ses­ti kor­kea­ta­soi­nen tuo­te edes po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin sa­ral­la. Viehä­tys­voi­ma ylittää osien­sa ja ve­to­voi­ma jo­pa osien­sa sum­man.
Niinpä os­tin it­se­kin vuo­sia sit­ten ko­mean alu­mii­ni­sal­kul­li­sen Bond-seik­kai­lu­ja. Uu­det DVD-lai­tok­set ylit­tivät ku­van ja ää­nen laa­dul­laan en­simmäi­set al­kua­jan di­gi­taa­li­lai­tok­set. Nyt pääs­tiin sit­ten vas­taa­vaan laa­dul­li­seen hyppäyk­seen, kun ko­ko sar­ja Sky­fal­lia lu­kuun ot­ta­mat­ta on BD-tark­kuu­des­sa saa­ta­vil­la. Sky­fal­lil­le on myös oma paik­ka ko­te­los­sa myö­hempää lisää­mistä var­ten.

Kuva & ääni

Ruodin elokuvien kuvan ja äänen laadun talven mittaan osa osalta. Nyt täytyy tyytyä ihastelemaan hienoa presentaatiota. Levyt löytyvät kompaktista kotelosta, kahdesta tyylikkäästä kirjanmuotoisesta kansiosta. Kokoelma ei ole juurikaan suurempi kuin musiikkipuolen prestiisipakkaukset. Kun formaatti taistelee lataamista vastaan, tällä on merkiitystä.

Ekstrat

Mukana on 22 virallista Bond-elokuvaa. Lisäksi se sisältää kuusiosaisen World of Bond –dokumentin (alkukohtaukset, lelut, roistot, tytöt, paikat ja toiminta), Being Bond –haastattelut kaikilta 007-näyttelijöiltä, 11 min. bondblogeista ja katsauksen 007-designiin. Kaikkiaan dokumentteja on 88 minuuttia. Jo elokuvalevyillä on niin paljon materiaalia, että se oikeastaan kalpenee rinnalla. Todellisen kritiikin aihe tässä vaiheessa jää siihen, että kokoelmaan kannattaa tutustua teräväkyntisen seuralaisen kanssa: levyt ovat tukevan tiukasti alustoillaan. Mutta tämä sopinee 007-teemaan. Mukavaa illanviettoa onkin sitten luvassa ainakin 46 tuntia. (PS)
31/10/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy