Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

The Greatest Showman

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2017Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: 20th Century Fox 
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (20th Century Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Taus­tal­la pau­haa­vat me­lo­dianpätkät tois­tu­vat kylläs­ty­mi­seen as­ti.

Taus­tal­la pau­haa­vat me­lo­dianpätkät tois­tu­vat kylläs­ty­mi­seen as­ti. Eipä sil­ti, ne kuu­los­ta­vat al­ku­jaan­kin tu­tuil­ta. Tois­tos­sa on voi­maa. Mu­si­kaa­lio­suu­det poh­jaa­vat muu­ta­maan tart­tu­vaan vo­kaa­li­hyp­pyyn, vah­vas­ti mo­der­nis­ta pop­mu­sii­kis­ta lai­nat­tuun. Tuo­reen soit­to­lis­ta­ra­dio­po­pin yh­distä­mi­nen his­to­rial­li­seen elo­ku­va­ker­ron­taan tun­tuu vä­kinäi­seltä. Rat­kai­su on kui­ten­kin pe­rus­tel­tu, lä­hes pa­kon sa­ne­le­ma. To­tuu­den ni­missä La La Land -me­nes­tyssä­veltäjä­kak­sik­ko Benj Pa­sek-Jus­tin Paul on tyl­syttä­nyt hit­ti­kynänsä edel­lis­vuo­den best­sel­le­riin.
Viih­teen kau­pal­lis­ta­mi­sen esi-isä P.T. Bar­num piir­tyy kä­si­kir­joi­tuk­ses­sa aa­vis­tuk­sen to­del­li­suut­ta vä­rittäen. Se ol­koon viih­de-e­lo­ku­van etuoi­keus. Bar­num hyväk­syi­si va­lin­nan. The Grea­test Show­man jat­kaa Hol­lywoo­din me­nes­tys­mu­si­kaa­li­pe­rin­nettä kun­nial­la. Sekä ko­reog­ra­fian että la­vas­tus­rat­kai­sui­den puo­lil­la elo­ku­va pitää pin­tan­sa. Vi­suaa­li­ruo­ka ei va­li­tet­ta­vas­ti riitä kor­vaa­maan ta­ri­nan vas­ten­mie­li­sen al­le­vii­vaa­vaa in­hi­mil­li­syy­den te­ma­tiik­kaa. Hugh Jack­ma­nin ja Mic­hel­le Wil­liam­sin vä­lillä eivät ro­man­tii­kan ki­pinät sä­kenöi. Kes­kinäi­nen ke­mia on poik­keuk­sel­li­sen on­tu­va.
Viih­de­teol­li­suu­den syn­ty­ta­ri­na friik­ki­sir­kuk­sen kaut­ta on ra­ken­net­tu tun­teel­li­ses­ti tai­taen. Sen­ti­men­taa­li­suu­del­la­kin ra­jan­sa. Tai­teen ja viih­teen eroa­vai­suu­det, nämä krii­ti­koi­den ja ko­ko kan­san eri­mie­li­syy­det tehdään har­vi­nai­sen sel­vik­si. Ymmär­ret­ty. (VA)
28/02/2018

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy