Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Cape Town Cops

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 107 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 55706140573675

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

“­Ja”. Lau­su­taan jaa sa­maan ta­paan kuin edus­kun­nas­sa, ku­ten ruot­sik­si ja tie­tys­ti hol­lan­nik­si.

“­Ja”. Lau­su­taan jaa sa­maan ta­paan kuin edus­kun­nas­sa, ku­ten ruot­sik­si ja tie­tys­ti hol­lan­nik­si. Tätä sa­naa ei vältä Etelä-Af­rik­kaan mat­kaa­va kuu­le­mas­ta. Myös täl­le elo­ku­val­le voi sa­noa kyllä. Uut­ta ver­ta on iä­ni­kui­siin po­lii­sid­raa­moi­hin kai­vat­tu­kin.
Ca­pe Town Cops saa tar­vit­ta­vaa til­kettä apart­hei­din jäl­kei­sistä jän­nit­teistä. Vaik­ka Kap­kau­pun­ki on tu­ris­til­le koh­tuul­li­sen tur­val­li­nen paik­ka, it­se maa on omil­le asu­keil­leen ää­rimmäi­sen vaa­ral­li­nen.
Laih­tu­nut Fo­rest Whi­ta­ker on nyt maa­seu­tu­pap­pi­mai­nen yli­ko­mi­sa­rio, jo­ka saa tar­vit­ta­vaa apua vas­ta­koh­dal­taan, päih­deon­gel­mai­sel­ta ja sek­siad­dik­til­ta apu­ril­taan. Or­lan­do Bloom la­ven­taa jo­pa mu­ka­vas­ti par­tio­poi­ka­mais­ta aiem­paa ha­bi­tus­taan.
Muu­ten­kin tal­la­taan uu­sia pol­ku­ja, kun ta­ri­naan yh­dis­tyy ta­val­laan tee­ma He­min­gwayn kir­jas­ta Ja au­rin­ko nou­see. Po­lii­sin la­bo­ra­to­ri­työs­ken­te­ly­kin poik­keaa, sillä me­to­dei­hin kuu­lu­vat rot­ta­ko­keet. Ta­ri­na laa­je­nee lo­pul­ta kan­sainvä­li­sen lää­ke­ma­fian suu­ri­suun­tai­siin suun­ni­tel­miin. Mas­sii­vi­nen lo­pe­tus on­kin sit­ten jo ko­ko­nai­suu­den hei­koin lenk­ki, mikä ti­put­taa yh­den täh­den täpäräs­ti.
Rans­ka­lais­taus­tais­ta tuo­tan­toa voi suo­si­tel­la po­lii­sie­lo­ku­viin väsähtä­neil­le ja Etelä-Af­ri­kas­sa käy­neil­le. Maa on muu­ta­kin kuin Cul­li­nan-ho­tel­lin dai­qui­rit tai Whar­fin rib eye steak.
Ta­ri­na pe­rus­tuu Ca­ryl Fe­reyn ro­maa­niin Zu­lu, jon­ka mu­kaan elo­ku­va on ni­met­ty ai­na­kin ang­lo­sak­sis­sa mais­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Ei ekstroja. (PS)
27/06/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy