Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

3 Simoa

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2012Kesto: 86 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
  EAN: 6438044258455

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Tämän pro­duk­tion te­kijöi­den huu­mo­rin­ta­jun ta­so nä­kyy jo ta­ka­kan­nes­ta, jos­sa lai­na­taan elo­ku­va­kon­ka­ri Ans­si Mänttä­riä: ”En pitä­nyt elo­ku­vas­ta”.

Tämän pro­duk­tion te­kijöi­den huu­mo­rin­ta­jun ta­so nä­kyy jo ta­ka­kan­nes­ta, jos­sa lai­na­taan elo­ku­va­kon­ka­ri Ans­si Mänttä­riä: ”En pitä­nyt elo­ku­vas­ta”.
Mi­nun ei tar­vit­se ot­taa huo­mioon ko­ti­mai­sen ko­me­dian vai­vaan­nut­ta­van ma­ta­laa ta­soa ja voin sil­ti sa­noa, että pi­din tästä ko­ti­mai­ses­ta elo­ku­vas­ta oi­keas­taan enemmän kuin juu­ri mistään muus­ta vii­me ai­koi­na.
Mikään mes­ta­ri­teos se ei ole sil­mil­le ja kor­vil­le, mut­ta tun­nel­ma on eri­no­mai­nen. Näyt­te­lijä­suo­ri­tuk­set nou­se­vat am­mat­ti­mai­sel­le ta­sol­le, kä­si­kir­joi­tus tun­tuu kek­se­liäältä ja nau­raa­kin saa. Ta­ri­na ta­pai­lee myös tiet­tyjä yh­teis­kun­nal­li­sia ai­he­pii­rejä, mut­ta ei lii­kaa. Ai­kaan­saa­tu tun­nel­ma on se vai­kein osa. Se toi­mii.
Sinänsä al­kua­se­tel­ma on etään­nyttävä, kun sel­viää, mitä san­ka­ri­pa­ri on mie­hiään. Luk­ko­seppä Las­se (mai­nio Ra­mi Ru­si­nen) tai­koo it­sensä ja po­mo­mai­sen ka­ve­rin­sa Si­mon (vai­kean roo­lin sel­vittävä Ol­li Rah­ko­nen) yh­teis­kun­ta­kel­pois­ten elämään ky­see­na­lai­sin kei­non, tyh­jentämään lo­ma­lais­ten asun­to­ja. Jos kat­so­jal­la ei ole var­muus­luk­koa, niin tämän elo­ku­van näh­tyään sen var­mas­ti hank­kii.
Äijät jou­tu­vat kli­seemäi­seen ah­din­koon vel­ko­jan­sa kans­sa, mut­ta sel­viy­ty­misst­ra­te­gia ei suin­kaan ole niitä näh­dyim­piä. Juon­ta enempää pal­jas­ta­mat­ta ta­ri­naan ympätään suo­ma­lais­ta ar­kea pe­rin mait­ta­vas­ti. PMMP-yh­tyeen Pau­la Ve­sa­la pys­tyy yllättävän hy­vin ot­ta­maan lä­hiöäi­din roo­lin omak­seen.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva on vain keskitasoa, ja sekin oikeastaan parin kohtauksen liki pilaavien aliasing-aaltojen takia. Ääniraita ja varsinkin musiikki toimivat hyvin. Ekstroissa on kommenttiraita, kolme traileri, kolme musiikkivideota, karaoke Joo joo –kappaleesta, 11 min. dokumentit, 28 min. videopätkiä, viisi minuuttia poistettuja kohtauksia, 4 min. lyhytelokuva Kalajuttu, tyypittely faktaruuduin ja kolme min. ylijäämäotoksia. Poikkeuksellisena mainintana: hauskat ekstrat kerrankin. Mukana on myös piilotettu ekstra (14 s.) kuin muistikuvana DVD-formaatin alkuajoilta. (PS)
04/05/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy