Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

12 Years a Slave

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2013Kesto: 129 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
Anamorfinen 2.40*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706710221777

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kol­men Os­ca­rin voit­to ja pääo­sin vii­den täh­den puo­lel­le vir­ran­neet en­si-il­to­jen ar­viot sai­vat ehkä odot­ta­maan lii­kaa, mut­ta 12 years a Sla­ve on hie­noi­nen pet­ty­mys, vaik­ka se on eittämättä par­hai­ta elo­ku­via, jo­ka ku­vaa Yh­dys­val­tain etelä­val­tioi­den har­joit­ta­maa or­juut­ta.

Kol­men Os­ca­rin voit­to ja pääo­sin vii­den täh­den puo­lel­le vir­ran­neet en­si-il­to­jen ar­viot sai­vat ehkä odot­ta­maan lii­kaa, mut­ta 12 years a Sla­ve on hie­noi­nen pet­ty­mys, vaik­ka se on eittämättä par­hai­ta elo­ku­via, jo­ka ku­vaa Yh­dys­val­tain etelä­val­tioi­den har­joit­ta­maa or­juut­ta.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu ro­maa­niin, jo­ka ku­vaa to­del­li­suut­ta. Sen suu­rin voi­ma on siinä, että har­va tie­si, että va­pai­na syn­ty­neitä mus­tia sie­pat­tiin poh­jois­val­tiois­ta yllättävän pal­jon. Koh­ta­lo oli poik­keuk­sel­li­sen jul­ma maan his­to­rias­sa.
Yk­silön ko­ke­muk­sel­la ku­va­taan laa­jaa il­miötä. Spek­taak­ke­lia ei ole yri­tet­ty tehdä, mikä on toi­saal­ta hyvä. Yllättäväkään se ei ole, vaik­ka or­jien koh­te­lua ku­va­taan kli­seettömäs­ti ja rea­lis­ti­ses­ti.
Ehkäpä tämä on vie­nyt vii­mei­sen si­lauk­sen. Dra­ma­tur­gia on pe­rus­tet­tu ta­kau­mien ja muis­ti­ku­vien va­raan, mikä ehkä ei ole ai­na mie­lee­ni.
Työn ar­jen ar­mot­to­muus ei juu­ri­kaan vä­li­ty, kun pää­pai­no on epäin­hi­mil­li­sessä va­paa-a­jas­sa. Pa­ras­ta an­tia on tästä näkö­kul­mas­ta koh­tauk­set, jos­sa päivän työmäärää mi­ta­taan. Vä­ki­val­ta ei niinkään te­hoa, kos­ka sen tar­koi­tus on sho­kee­ra­ta.
E­lo­ku­van kes­to on jo nyt koe­tuk­sel­la, mut­ta oli­si ol­lut mie­len­kiin­tois­ta loh­kais­ta mu­kaan is­kevällä ta­val­la se, kuin­ka pää­hen­kilö sai ai­koi­naan oi­keut­ta. Eli ei lai­sin­kaan. Shang­hai­jauk­sen to­teut­ta­jat ja or­jien vä­littäjä jäivät tuo­miot­ta, kun ta­ri­nan pää­hen­kilö So­lo­mon Nort­hup (mikä sa­na­leik­ki sinänsä: ei to­del­la­kaan Sout­hup) ei saa­nut to­dis­taa omas­sa asias­saan. Muut eivät ta­kuul­la us­kal­ta­neet.
Jo­ka ta­pauk­ses­sa tämä on vai­kut­ta­va ja lii­kut­ta­va elo­ku­va. Voin vain ku­vi­tel­la, mil­lai­sen vai­ku­tuk­sen se on ko­ti­maas­saan teh­ty. Mil­loin vas­taa­vaan yl­letään ai­hee­naan Suo­mi ja vuo­si 1918?

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroissa 12 min. dokumentit. (PS)
07/06/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy