Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Dyyni - Osa kaksi

Dune: Part Two 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2024Kesto: 166 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros. 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Is­kevän aloi­tu­so­san jäl­keen kak­ko­so­sa pot­kai­see lu­pauk­set eteenpäin aa­vik­ko­vael­luk­sel­laan koh­ti uni­ver­su­min her­ruut­ta.

Is­kevän aloi­tu­so­san jäl­keen kak­ko­so­sa pot­kai­see lu­pauk­set eteenpäin aa­vik­ko­vael­luk­sel­laan koh­ti uni­ver­su­min her­ruut­ta. Mil­tei pie­ni­muo­toi­sel­ta nyt vai­kut­ta­va osa herää muu­ta­man ker­ran hen­kiin, mut­ta val­tao­sin tun­nel­ma on yllättävän pie­ni­muo­toi­nen kuin Pe­kan ja Pätkän so­ra­mont­tu­seik­kai­luis­sa. Suur­ta mit­ta­kaa­vaa ta­voi­tel­laan Har­ko­nen-k­laa­nin ko­los­seu­mil­la, mut­ta tämän mer­ki­tys, jän­ni­tys ja uu­tuu­den­viehä­tys va­lu­vat no­peas­ti to­muun jo­pa sut­tui­sen kei­no­te­koi­sen an­nin myötä. Par­hai­ten toi­mi­vat nyt pää­pa­rin vä­li­nen mennään/ei mennä -jän­ni­te ja hei­mo­neu­vos­ton vääntö, mut­ta muu­toin jo­pa hiek­ka­ma­to­jen esiin­ty­mi­set ja myrk­ky­juo­min­git jäävät ar­ki­sik­si.
Kol­mi­tun­ti­sek­si ee­pok­sek­si tämä rul­laa nä­tis­ti, sillä kel­loa vil­kui­lee vain pa­ri ker­taa ja en­simmäi­sen ker­ran li­ki kah­den tun­nin koh­dal­la. Sil­ti on vai­kea vält­tyä tun­teel­ta, että ko­ko elo­ku­va jää pait­si vä­li­soi­tok­si osien vä­lissä myös it­senäi­senä elo­ku­va­na yh­dek­si pitkäk­si al­ku­koh­tauk­sek­si.
Ykkö­so­saa kri­ti­soi­tiin kir­jan pai­koin viit­teel­li­sestä käytöstä. Nyt mennään toi­seen lai­taan jättäen osa kään­teistä (mm. lin­noi­tuk­sen suo­ja­kil­pien tu­hoa­mi­nen) pelkäk­si kir­jan ta­pah­tu­mien sa­nat­to­mak­si ku­vi­tuk­sek­si. Ko­ko­nai­suus jää har­mil­li­sen vai­suk­si vä­li­soi­tok­si, jo­ka yrittää kul­jet­taa kul­tai­set mu­nan­sa lop­pu­teks­tei­hin as­ti sär­kymättä. Du­ne III tu­lee, jo­ten toi­vot­ta­vas­ti se on se elo­ku­va mikä tämän pi­ti ol­la.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Frank Her­ber­tin Dyy­ni-kir­joi­hin.
17/03/2024

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy