Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ilmestyskirjan soturit

The Boys in the Company C 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1978Kesto: 121 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 64165485277913

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Kun Stan­ley Kub­ric­kin Full Me­tal Jac­ket il­mes­tyi Suo­men teat­te­rei­hin syk­syllä 1987, ar­vos­te­lin elo­ku­van Ou­lun Sa­no­miin ja han­kin Gus­tav Has­for­din sa­man­ni­mi­sen ro­maa­nin.

Kun Stan­ley Kub­ric­kin Full Me­tal Jac­ket il­mes­tyi Suo­men teat­te­rei­hin syk­syllä 1987, ar­vos­te­lin elo­ku­van Ou­lun Sa­no­miin ja han­kin Gus­tav Has­for­din sa­man­ni­mi­sen ro­maa­nin. En kui­ten­kaan muis­ta, että ku­kaan krii­tik­ko oli­si ih­me­tel­lyt, kuin­ka pal­jon Kub­ric­kin teos muis­tut­ti kym­me­nen vuot­ta aiem­man il­mes­ty­nyttä Sid­ney J. Fu­rien so­tae­lo­ku­vaa.
Kai­ken hui­puk­si Kub­ric­kil­le kes­kei­nen hah­mo eli Lee Er­mey tois­ti roo­lin­sa mil­tei yk­si yh­teen mo­lem­mis­sa ol­len aa­vis­tuk­sen in­hi­mil­li­sem­pi ja rea­lis­ti­sem­pi hah­mo nyt Fu­tu­re Fil­min jul­kai­se­mas­sa tär­keässä elo­ku­vas­sa.
Il­mes­tys­kir­jan so­tu­rit on eri­no­mai­nen so­tae­lo­ku­va, kään­teen­te­kevä ja liioit­te­le­mat­to­man mut­ka­ton teos, jon­ka te­hoa lisäävät eri­no­mai­set, pe­rin ko­ke­mat­to­man näyt­te­lijä­kun­nan suo­ri­tuk­set.
Tämä ei ehkä vielä mikään hul­lun so­dan ti­linpäätös, mut­ta vä­hintään­kin vä­li­ra­port­ti. Elo­ku­van­te­kijät ja en­nen kaik­kea ra­hah­no­ja au­ko­neet tuot­ta­jat us­kal­tau­tui­vat Viet­nam-ai­hei­siin pro­jek­tei­hin. Aiem­min­han se oli mah­do­ton­ta, vaik­ka so­ta päät­tyi jo 1972. Toi­nen jut­tu on se, mil­lai­nen lee­gio va­rus­mies­kou­lu­tu­sai­hei­sia elo­ku­via tästä seu­ra­si.
Il­mes­tys­kir­jan so­tu­rit viit­taa ni­mellään Fran­cis Cop­po­lan suur­tuo­tan­toon, mut­ta se on täy­sin le­vittäjän mie­li­ku­va­mai­non­taa. Jo­ka ta­pauk­ses­sa tämä elo­ku­va vai­kut­ti kaik­kiin seu­raa­jiin­sa Kau­riin­metsästä­jistä ja Pla­too­nis­ta läh­tien.
Lai­no­jen bon­gai­lu ei estä naut­ti­mas­ta tästä pio­nee­ri­saa­vu­tuk­ses­ta, mut­ta on­han se selvä, että hymäh­dyk­siltä ei voi vält­tyä. Jo­pa John Hus­to­nin Pa­ko voit­toon (1981) ot­ti tästä jal­ka­pal­loai­heen omak­seen.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääni. Ei ekstroja. (PS)
11/01/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy