Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Deuce - The Complete First Season

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2017Kesto: 504 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112742249

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

H­BO-­sar­ja The Deu­ce ku­vaa 1970-­lu­vun al­ku­puo­len New Yor­kin pros­ti­tuu­tioon ja por­noe­lo­ku­vaan koh­dis­tu­via muu­tos­pai­nei­ta tark­kanäköi­ses­ti.

H­BO-sar­ja The Deu­ce ku­vaa 1970-lu­vun al­ku­puo­len New Yor­kin pros­ti­tuu­tioon ja por­noe­lo­ku­vaan koh­dis­tu­via muu­tos­pai­nei­ta tark­kanäköi­ses­ti.
Ky­sei­sen vuo­si­kym­me­nen 42. ka­tu oli jo­tain ai­van muu­ta kuin ny­ky­tu­ris­ti nä­kee. Ai­koi­naan te­hok­kaas­ti to­teu­tet­tu nol­la­to­le­rans­si ja po­lii­si­kor­rup­tion kit­kentä muut­ti­vat Ison ome­nan lo­pul­li­ses­ti.
T­he Wi­ren ta­kuu­mies­ten Geor­ge Pe­le­ca­no­sin ja Da­vid Si­mo­nin luo­ma sar­ja en­tei­lee mitä tu­le­man pitää. Tätä ku­va­taan ma­fia­vai­mon kans­sa epäon­ni­ses­ti nai­mi­siin jou­tu­neen baa­rin­pitäjän, hä­nen hult­tio­mai­sen kak­sois­vel­jensä, tum­mien su­tenöö­rien ja en­nen kaik­kea ka­tu­tytöstä por­no­teol­li­suu­den uu­dis­ta­jak­si nou­se­van nai­sen kaut­ta.
Pi­din sar­jas­sa siitä, että se malt­taa ol­la sho­kee­raa­mat­ta liiak­si, mut­ta pys­tyy pitämään tun­nel­man to­del­li­se­na, ta­val­laan ar­ki­se­na.
Ja­mes Fran­con kak­sois­roo­li on kli­sei­nen, to­ki toi­mi­va kei­no. Hän myös tuot­ti kaik­ki ja oh­ja­si kak­si jak­soa. Tuot­ta­ja­tii­missä hää­ri­neen Mag­gie Gyl­len­haa­lin näyt­te­lijä­suo­ri­tus on puo­les­taan raa­dol­li­suu­des­saan mer­kittävä. Jos #­me­too-kam­pan­jas­sa esil­le nous­seet suu­ruu­det oli­si­vat pan­neet hä­net te­kemään kai­ken tämän, ko­hu oli­si ol­lut il­mi­selvä. Nyt hän hoi­ti asian it­se. Hat­tua päästä!
A­joi­tus on sat­tu­maa ja osu­va. Ky­se on nais­ten alis­ta­mi­ses­ta määräävässä riip­pu­vuus­suh­tees­sa.
D­raa­man kaa­res­sa Deu­ce välttää sar­jo­jen ylei­seen akil­leen­kan­tapään, lo­pun. Ih­mis­ten elämä jat­kuu ta­val­laan en­ti­sellään, vaik­ka ten­dens­sit vaih­te­le­vat. Ar­kielämässä muu­tok­sia ei eh­di reaa­liai­kai­ses­ti huo­maa, mut­ta kym­me­nen vuo­den näkö­kul­mas­ta kaik­ki ympä­rillä on­kin toi­sin. Ih­mi­nenhän ei sinänsä muu­tu mik­sikään.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason tarkkuudellaan kuva luottaa 1970-lukulaiseen rosoisuuteen, joten valinta on paikallaan. Ääniraita on keskiverto. Aikansa funk voisi soida jykevämminkin. Kolmella levyllä kahdeksan jaksoa. Ekstroihin on tallennettu jaksojen kommenttiraitoja ja 20 min. dokumentit. (PS)
25/03/2018

Tekijät

Pääosissa: James Franco Maggie Gyllenhaal

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy