Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

BlacKkKlansman

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2019Kesto: 135 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
4K HDR 2.40
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083181543

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

70-­lu­vul­le si­joit­tu­va ta­ri­na mus­tas­ta et­sivä­tu­lok­kaas­ta, jo­ka päättää so­lut­tau­tua Ku Klux Klaa­niin muut­taak­seen maail­maa sisältäpäin.

70-lu­vul­le si­joit­tu­va ta­ri­na mus­tas­ta et­sivä­tu­lok­kaas­ta (John Da­vid Was­hing­ton), jo­ka päättää so­lut­tau­tua Ku Klux Klaa­niin muut­taak­seen maail­maa sisältäpäin. Elo­ku­va pe­rus­tuu löyhäs­ti vuo­den 1979 to­si­ta­pah­tu­miin, mut­ta ker­ron­ta­tyy­li ei ole omiaan herättämään do­ku­men­taa­ri­mais­ta fii­listä.
D­raa­man ja mus­tan ko­me­dian vä­lillä krui­sai­le­va ta­ri­na on yhtä ai­kaa haus­ka ja huo­les­tut­ta­va, ke­peä ja ki­peä, mut­ta tässä to­del­li­nen kär­si­mys jä­tetään ala­vi­rit­teek­si. Elo­ku­va ot­taa koh­teek­seen ra­si­si­min, eikä lain­kaan ihan­noi­vas­ti, mut­ta ker­ron­nan vil­je­lemä po­ke­ri­naa­mai­nen pos­ket­to­muus jättää asiaan sen ver­ran liik­ku­ma­va­raa, että ehkä kai­ken läpän lo­mas­sa syn­tyy jo­ku­nen uu­si­kin oi­val­lus. Ehkä kaik­ki on jo sa­not­tu.
E­lo­ku­va yhtä ai­kaa he­ko­tut­taa ja nos­tat­taa nis­ka­vil­lo­ja pys­tyyn. Tämä le­vo­ton yh­dis­telmä vaa­tii huo­mion alus­ta lop­puun saak­ka, mut­ta lo­pul­ta on ul­ko­puo­li­se­na vai­kea sa­noa on­nis­tuu­ko elo­ku­va to­tea­maan ai­hees­taan mitään uut­ta.
Väi­te­tys­ti elo­ku­va ha­kee kai­ku­poh­jaa ny­kypäivästä, mut­ta tämä tun­tuu jäävän hei­kok­si lin­kik­si. Do­nald Trum­pin ulos­tu­lot ja ky­vyttö­myys sa­nou­tua ir­ti val­kois­ta yli­val­taa aja­vis­ta kan­nat­ta­jis­taan on tässä kah­den hei­ton il­mei­nen koh­de, ja ken­ties ko­ko elo­ku­van ajan­koh­tai­suu­den kim­mo­ke, mut­ta muu­toin 1970- ja 2018-lu­ku­jen ver­tai­lu ei tun­nu lisäävän tie­toi­suut­ta. Ei ai­na­kaan Suo­mes­ta kä­sin Ame­ri­kan me­noa his­to­rian ja uu­tis­ten ku­vien lä­pi tar­kas­tel­len. Lop­pu­ku­vat kyllä vääntävät lin­kin rau­ta­lan­gas­ta, ja te­kevät selväk­si, että vi­ha ei ole kuol­lut. Tämä lie­nee elo­ku­van poh­jim­mai­nen vies­ti.
Suo­mes­ta pu­heen ol­len Jas­per Pääkkö­nen saa tässä her­kul­li­sen il­jettävän roo­lin KKK:n sisä­pii­riläi­senä, jo­ka tuo la­ka­nan val­koi­se­na ras­va­let­tinä her­kul­li­ses­ti kont­ras­tia ker­to­muk­seen. Pääkkö­sen ulo­san­tia eng­lan­nik­si on in­to­naa­tion­sa joh­dos­ta mu­ka­va kuun­nel­la. Sa­mal­la ky­se lie­nee suu­rim­mas­ta suo­ma­lai­sen näyt­te­lijän roo­lis­ta jenk­kie­lo­ku­vas­sa.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Ron Stal­lwort­hin kir­jaan.

Kuva & ääni

Aito 4K on ilmeikkään filmimäinen, miellyttävän erotteleva ja periodipatinoidun lämminsävyinen. Upean 4K:n ja hyvän teräväpiirron välillä vaihteleva kuva jää paikoin hieman pehmeäksi ja rosoiseksi, mutta jälki on aina huoliteltua ja tyylikästä. Rauhallisen soljuva ääniraita antaa dialogille runsaasti tilaa, mutta ei jätä musiikkiraitaakaan tuutulaulun tasalle.

Ekstrat

Boksi sisältää elokuvan 4K- ja HD-versiot omilla levyillään. Kummankin version ekstroissa pidennetty traileri ja kooste elokuvan synnystä (5 min.). (IJ)
08/02/2019

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy