Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Kummisetä II

The Godfather - Part II 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1974Kesto: 202 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC 1.78
Ääniraita: Dolby TrueHD 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 206725EAN: 7332431994102

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

T­ri­lo­gian toi­nen osa kes­kit­tyy en­tistä enemmän per­hee­seen — sen vai­hei­den, jän­nit­tei­den ja vas­toinkäy­mis­ten ku­vaa­mi­seen.

T­ri­lo­gian toi­nen osa kes­kit­tyy en­tistä enemmän per­hee­seen — sen vai­hei­den, jän­nit­tei­den ja vas­toinkäy­mis­ten ku­vaa­mi­seen. Cor­leo­nen su­vun tietä va­lo­te­taan nyt mit­ta­vien ta­kau­mien avul­la, jot­ka vievät ta­pah­tu­mat vuo­den 1901 Si­si­liaan, jol­loin Vi­to Cor­leo­ne on isänsä me­nettä­nyt pik­ku­poi­ka, ja vuo­den 1917 New Yor­kiin, missä nyt per­heel­li­nen mies saa al­kun­sa toi­sen per­heensä pat­riark­ka­na.
Pe­rio­di­ku­va on my­kistävän kau­nis­ta kat­sel­ta­vaa, eten­kin New Yor­kin ta­kau­mien osal­ta, eikä ta­ri­na löysää hi­tus­ta­kaan otet­taan en­simmäi­sen elo­ku­van tem­pos­ta. Sä­vy on nyt kym­men­kun­ta as­tet­ta kyl­mem­pi, mut­ta ta­kau­mat tuo­vat tähän ta­sa­pai­noa. Nyt per­heen pääk­si nous­seen Mic­hae­liin ver­taa­mi­nen edel­li­sen elo­ku­van Mic­hae­liin saa nis­ka­vil­lat pys­tyyn — var­sin­kin kun Pa­ci­non mai­nio­ta suo­ri­tus­ta tue­taan enemmän ja vä­hemmän hie­no­va­rai­sil­la vih­jai­luil­la hyi­sestä mie­hen­kuo­res­ta, jo­ta omat lap­set­kin pelkäävät.
Tämä voi spoi­la­ta hie­man: Haus­ka­na yk­si­tyis­koh­ta­na huo­mio kiin­nit­tyy ai­na ai­ka-a­join ruu­dul­le hii­pi­viin ap­pel­sii­nei­hin, jot­ka tun­tuu toi­mi­van tri­lo­gian sisällä en­teenä lä­hes­tyvästä at­ten­taa­tis­ta. Se, että tämän huo­ma­si vas­ta nyt neljän­nellä kat­se­lu­ker­ral­la, saa taas puo­les­taan poh­ti­maan mitä uut­ta tästä rik­kaas­ta tri­lo­gias­ta vielä tu­le­vil­la kat­se­lu­ker­roil­la mah­taa­kaan ir­ro­ta.

Kuva & ääni

Ero DVD:n ja Blu-Rayn välillä on pienempi kuin ensimmäisen elokuvan kohdalla - osittain siksi, että DVD:lläkin elokuva oli pakattu kahdelle levylle. Niin tai näin, teräväpiirtokuva tarjoilee vakuuttavan levollisen ja tarkkuudeltaan reippaasti yksityiskohtaisemman kuvan kuin aiempi DVD. Etenkin laajat ulkokuvat nauttivat nyt jäsentyneemmästä ja ääriviivojen osalta puhtaammasta toistosta. Ensimmäisen osan Blu-Ray versioon verrattuna tämä on tasalaatuisempi ja myös terävämpi, kuten odottaa sopiikin. Häviötön Dolby TrueHD-ääniraita jatkaa ensimmäisen osan linjalla, toistaen dialogin kuiskauksesta huutoon asiallisesti ja laajentaen tilakuvaa paikoin tehosteiden avulla myös takakanaviin.

Ekstrat

Ekstroissa jälleen ahmittava ohjaajan kommenttiraita, josta ei voi olla pitämättä jos on kiinnostunut elokuvan taustoista. Kommenttiraitaa ei ole tekstitetty suomeksi. Lisää esktroja löytyy trilogiaboksin neljänneltä levyltä. (IJ)
11/11/2008

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy