Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Paljastavat merkinnät

Notes on a scandal 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 88 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.85
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 203859EAN: 6438044129557

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Har­va ny­kypäivän draa­ma erot­tuu toi­ses­taan.

Har­va ny­kypäivän draa­ma erot­tuu toi­ses­taan. Tun­tuu kuin kaik­ki dra­ma­tur­gian kei­not oli­si käy­tet­ty ja ryöstö­vil­jel­ty kuin sa­mas­ta sab­luu­nas­ta. Ei Pal­jas­ta­vat mer­kinnät ole sinänsä kum­mem­pi ker­toes­saan opet­ta­jat­ta­ren (Ca­te Blanc­hett) ja 15-vuo­tiaan po­jan sek­si­suh­teen pal­jas­tu­mi­ses­ta, jo­ka saa brit­tiläi­sen kel­tai­sen leh­distön hur­mok­sen par­taal­le. Elo­ku­va erot­tuu eduk­seen lo­pul­ta sen ta­kia, että se ku­vaa elä­keikää lä­hes­tyvän nai­mat­to­man ystävän (Ju­dy Dench) kie­rou­tu­nees­ta elämästä. Päivä­kir­ja­mer­kintöjä käy­tetään tai­ten, ja rat­kai­su käyttää ker­to­janääntä on ker­ran­kin pe­rus­tel­tua. Iäkkäi­den les­bo­jen ku­vauk­set ovat vä­hissä.
T­ril­le­ri­no­mai­suu­des­ta huo­li­mat­ta oh­jaa­ja Ric­hard Ey­re pys­tyy luo­maan us­kot­ta­van luon­ne­ku­vauk­sen. Jenk­kioh­jaa­ja oli­si vie­nyt hah­mon hir­viömäi­syy­den ää­rim­mil­leen, kun rea­lis­ti näyttää ar­mot­ta­mal­la ta­val­la mistä lo­pul­ta on kai­kes­ta ky­sy­mys. Ih­mi­sen tar­vet­ta saa­da lä­hei­syyttä ja ar­vos­ta­vaa huo­mio­ta pa­ri­suh­tees­sa. Mui­ta­kin tee­mo­ja si­ro­tel­laan so­pi­vas­ti: ikäe­ro avio­lii­tos­sa, kou­lu­lai­tos brit­tien luok­kayh­teis­kun­nan yti­messä ja tei­ni-ikäis­ten hen­ki­nen jul­muus.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva korostaa latteita värisävyjä. Ääniraita tyytyy toistamaan dialogia. Ekstroissa kommenttiraita, 12+5+2 min. dokumentit ja traileri. (PS)
13/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy