Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Labyrintti

The Maze Runner 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 113 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112718350

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Cu­bea, Dark Ci­tyä ja Kärpäs­ten her­raa mauk­kaas­ti yh­dis­te­levä fan­ta­siajännä­ri ryhmästä nuo­ria, jot­ka on ti­pau­tet­tu kes­kel­le val­ta­vaa la­by­rint­tiä sel­viy­tymään omin päin.

Cu­bea, Dark Ci­tyä ja Kärpäs­ten her­raa mauk­kaas­ti yh­dis­te­levä fan­ta­siajännä­ri ryhmästä nuo­ria, jot­ka on ti­pau­tet­tu kes­kel­le val­ta­vaa la­by­rint­tiä sel­viy­tymään omin päin. Nuo­ret yrittävät par­haan­sa mu­kaan kar­toit­taa jo­ka yö muut­tu­vaa ympä­ristöään ja löytää tiensä ulos la­by­rin­tis­ta, muis­ta­mat­ta kui­ten­kaan mitään ul­ko­puo­lel­la odot­ta­vas­ta maail­mas­ta.
Ja­mes Dash­ne­rin sa­man­ni­mi­seen nuor­ten­ro­maa­niin poh­jau­tu­va elo­ku­va luo kieh­to­van seik­kai­lun, jo­ka van­git­see tiu­kem­min kuin it­se yk­sin­ker­tai­nen juo­ni an­tai­si odot­taa. Elo­ku­van miljöö on omin­ta­kei­nen yh­dis­telmä Etelä-A­me­ri­kan in­tiaa­ni­temp­pe­leitä ja fu­tu­ris­tis­ta be­to­ni­ko­los­sia. Tätä maail­maa hal­lit­se­va tun­te­ma­ton voi­ma tun­tuu se­kin suh­tau­tu­van nuo­riin uh­rei­hin­sa eri­koi­sen kak­si­ja­koi­ses­ti yhtäai­kaa suo­jel­len ja uha­ten.
Tai­dol­la luo­tu ja voi­mal­la ete­nevä elo­ku­va tar­joaa mai­nion tri­pin. Fi­lo­so­foin­ti ja psy­ko­lo­gi­set poh­din­not pi­detään ta­ka-a­lal­la, mut­ta hah­mois­sa ja ta­ri­nan vai­heis­sa on riittäväs­ti tart­tu­ma­pin­taa, jot­ta tätä ei tar­vit­se pitää pelkkänä ku­jan­juok­su­na. Elo­ku­van lop­pu­rat­kai­su on lo­pul­ta täy­del­li­sen epäus­kot­ta­va pseu­do­tie­teel­li­nen lop­pu­ka­neet­ti, jon­ka tar­koi­tus lie­nee ol­lut vain mah­dol­lis­taa ta­ri­nan lo­put­to­mat jat­ko-o­sat. Lop­pu­rat­kai­su ei sil­ti tyssähdä, sillä se on — ko­ko elo­ku­van lail­la — ar­mol­li­sen na­pak­ka, ja sii­hen men­nessä kerät­ty mo­ment­ti sekä sym­paat­ti­set hah­mot kan­ta­vat ta­pah­tu­mat hie­nos­ti maa­liin as­ti.

Kuva & ääni

Erinomainen kuva ja ääni tarjoavat molemmat upottavan audiovisuaalisen seikkailun, joka imee mukaansa omintakeisella miljööllä ja tämän virheettömällä toteutuksella. Ääniraita pitää tunnelmaa hyvin yllä ja ärähtelee asiallisesti myös koko tilassaan.

Ekstrat

Ekstroissa ohjaajan ja käsikirjoittajan kommenttiraita, making of (42 min.), poistettuja kohtauksia ohjaajan kommentein (19 min.), mokia (7 min.), traileri, kuvagalleria, ohjaajan lyhytelokuva "Ruin" kommentein (8 min., yllättäen tarjolla myös 3D-versiona), hyvä esittelyvideo tehosteista (4 min.) ja koosteet Blake Cooperin valinnasta Chuckin rooliin (5 min.) sekä tehosteista ohjaajan kommentein (30 min.). (IJ)
26/01/2015

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy