Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Synkin hetki

Darkest Hour 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2017Kesto: 125 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

Wins­ton Churc­hil­lin vai­ku­tus maail­man­his­to­riaan on eittämätön.

Wins­ton Churc­hil­lin vai­ku­tus maail­man­his­to­riaan on eittämätön. Nat­si-Sak­san val­loi­tu­se­pi­so­dien jar­rut­ta­mi­nen ei pyyh­kiy­dy tie­to­sa­na­kir­jois­ta. Churc­hil­lin mo­nin osin kiis­ta­na­lai­nen hen­kilö­hah­mo­kult­ti on esiin­ty­nyt lu­ke­mat­to­mis­sa fik­tii­vi­sissä sekä do­ku­men­taa­ri­sis­sa elo­ku­vis­sa tämän po­liit­ti­sis­ta ak­tii­via­jois­ta al­kaen. On­han uran­sa tär­kein het­ki eh­dot­to­man elo­ku­val­li­nen.
Ää­rimmäi­sissä olo­suh­teis­sa pää­mi­nis­te­rik­si nos­tet­tu Wins­ton Churc­hill tais­te­lee sekä par­la­men­tin ala­huo­neen että so­ta­ko­mis­sion kans­sa hen­kilö­koh­tai­ses­ta ar­vos­tuk­ses­ta ja ar­vo­val­las­ta. Ka­ma­rei­hin kerään­ty­neen po­liit­ti­sen joh­don mie­li­pi­teet ovat kal­lis­ta­mas­sa Iso-B­ri­tan­niaa neu­vot­te­lupöytään Hit­le­rin kans­sa. Churc­hill vas­tus­taa kä­de­no­jen­nus­ta ty­ran­nian suun­taan. Asian kä­sit­te­lyä ei suin­kaan hel­po­ta ti­lan­ne­kat­saus rin­ta­mal­ta. Pää­mi­nis­te­rin vas­tuul­la on 300 000 brit­ti­so­ti­laan hen­gen pe­las­ta­mi­nen Dun­ker­quen sa­ta­ma­kau­pun­gis­ta. On­nek­si kan­sa tu­lee apuun.
Kä­si­kir­joi­tus rul­laa jou­he­vas­ti, Churc­hil­lin hen­kilö­hah­mo ra­ken­tuu so­dan rin­nal­la ja myötä. Pääark­ki­teh­ti on help­po ni­metä. Ga­ry Old­ma­nin me­nes­tyk­sekäs ura kruu­naan­tuu elo­ku­vanäyt­te­le­mi­sen to­taa­li­seen op­pi­tun­tiin. Sykäh­dyttävän mas­kin ta­kaa tai­tei­le­va Old­man pe­rus­te­lee Churc­hil­lin tem­pe­ra­ment­ti­sen luon­teen, tuo­den myös säy­seämmät piir­teet kat­so­mon sisäis­tettäväk­si. Päätäh­ti muok­kaa draa­mas­ta sa­tii­rin ihan it­sek­seen.
Ai­he­pii­ristä ja ajas­ta joh­tuen ta­ri­nas­sa on pie­net su­den­kuop­pan­sa. Syn­kin het­ki kom­pas­te­lee, odo­te­tuil­la sek­to­reil­la, ti­pah­del­len het­kittäin paa­tok­seen. Mer­kittävän pai­noar­von saa­va fik­tii­vi­nen met­ro­koh­taus, jos­sa Churc­hill kuun­te­lee kan­san sy­viä ri­vejä päätök­sen­te­kon­sa tu­ke­na, oli­si saa­nut jäädä edi­tin pöydäl­le. (VA)
01/02/2018

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy